KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHGeofagie

Bij verschillende diersoorten kan men het opvallende verschijnsel waarnemen dat zij er zo nu en dan toe overgaan om aarde te eten. Dit merkwaardige verschijnsel wordt binnen de wetenschap betiteld met de term: geofagie. En dit verschijnsel wordt bepaald niet slechts in zeldzame gevallen waargenomen. Dieren lijken dit met name te doen onder de omstandigheid dat zij te kampen hebben met spijsverteringsproblemen. Maar mogelijk is dat niet de enige reden waarom dieren hiertoe overgaan. Het kan ook zijn dat zij dat doen om een tekort aan het een of andere mineraal, of aan het een of andere sporenelement, op te heffen. En mogelijk zelfs om bepaalde bacteriële, of virale infecties te bestrijden. Of zelfs om de uitwerking van de, met het voedsel binnengekregen, gifstoffen te doen elimineren.

Als dat bij dieren werkt, zou dat ook wel eens bij mensen kunnen werken, zou men denken. Vooral omdat met name ook binnen de onderstam der zoogdieren, waartoe de mens als gewervelde diersoort behoort, het eten van aarde geen onbekend verschijnsel is. "Maar hoe weten dieren dan", zou men zich kunnen gaan afvragen, "dat zij tot het eten van aarde moet overgaan in geval van het een of andere voedselgebrek, of de een of andere ziekte?" Hoe zij dat weten, is niet bekend, maar het verschijnsel dat dieren onder dit soort omstandigheden daar de voedselinname op aanpassen, is maar al te bekend. Veehouders maken bijvoorbeeld melding van een verschijnsel wat zij als likzucht betitelen. Dat verschijnsel kan in verband staan met een gebrek aan Cu; Na; Co; K; Cl en Mg.

Bij mensen doet het verschijnsel van geofagie zich óók voor. Met name onder kinderen en zwangere vrouwen. Dit is een natuurlijke vorm van geofagie, die vergelijkbaar is met het natuurlijke en aangeboren karakter van de likzucht die zich soms bij koeien manisfesteert.

In de huidige veehouderij zijn koeien vaak niet meer in staat om hun tekort aan mineralen door middel van geofagie te gaan aanvullen. Dit om de eenvoudige reden dat koeien vaak dag en nacht en jaar in en jaar uit op betonnen vloeren worden ondergebracht. Als de betreffende veehouder daar niet op inspeelt door preventief een gepast mineralenmengsel aan de koeien te verstrekken, kunnen die koeien te kampen krijgen met gebreksziekten. Het gegeven dat dit betreffende feit bij melkkoeien beslist geen sinecure is, komt door de bijzonder hoge melkproductie waartoe de koeien momenteel in staat zijn. Door de grote plas melk die de koeien tegenwoordig produceren, staan zij vanzelfsprekend ook heel veel mineralen aan de melk af.

De reden dat allerhande andere diersoorten (en dus ook de mens) onder bepaalde omstandigheden overgaan tot geofagie, is echter niet alleen een gevolg van mineralen-deficiëntie, maar ook een gevolg van bepaalde stofwisselingsproblemen, zoals buikkrampen en diarree. Door middel van geofagie kan aan de maag ook bescherming worden geboden tegen de invloed van allerlei verschillende bacteriën en virussen. En geofagie kan de maagwand onder bepaalde omstandigheden eveneens kalmeren, zoals dat heet.

Een frequent voorkomend probleem bij veehouders is het probleem dat zij hebben met de diarree bij nuchtere kalveren. Dit probleem heeft relatief vaak tot gevolg dat een flink deel van die kalveren aan de diarree doodgaat. Maar wanneer veehouders ertoe overgaan om een enkele keer enige verse aarde aan de biest van het nuchtere kalf toe te gaan voegen, blijkt dat vaak een opvallend goede remedie voor die kwaal te zijn. Als gevolg van die toevoeging van aarde aan de biest van het kalf, wordt de darmflora in het maagdarmkanaal blijkbaar in gunstige zin beïnvloed.

Voor mensen is er, met name voor het opheffen van eventueel voorkomende mineralen-deficiëntie, gedroogde kleipoeder in de handel. Die kleipoeder is bestemd voor oraal gebruik. Zolang het innemen van kleipoeder maar in beperkte mate gebeurt, lijkt het innemen van dit product voor mensen geen kwaad te kunnen. Deze kleipoeder mist, door het drogingsproces, wel de voor de stofwisseling zo nuttige microbiota. Maar dat hoeft geen probleem te vormen. Want via de apotheek kan men allerhande verschillende bacterie-culturen ter beschikking krijgen.

Mocht men er toe over willen gaan om van de effecten van geofagie gebruik te maken, dan is het wel verstandig om die aarde te verzamelen uit de omgespitte bodem van een perceel vruchtbaar akkerland, waarop de laatste tijd geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt en waarop ook een tijdlang geen meststoffen zijn uitgestrooid. De teelaarde die men aldus verzamelt, zal door allerlei fermentatie-processen allicht de minste kans geven om stoffen binnen te krijgen die niet goed zijn voor de gezondheid van mensen.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.