KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHOzontherapie

Bij de bestudering van alternatieve medische therapieën stuit men soms op de gebruikmaking van een bijzondere, maar ook alledaagse stof. Het gaat in dit geval om het gas: ozon. Dit gas lijkt voor dit doel onverwachte mogelijkheden te hebben. Echter voor de behandeling van ziekten, of voor de verlichting van ziektesymptomen, moet niet al te lichtvaardig worden overgegaan tot het gebruik van ozon. Ozon is namelijk in potentie een giftig gas. Wanneer men ozon om medische redenen meent te moeten gebruiken, moet men 'goed van de hoed en de rand weten'. Vanwege het feit dat dit gas uit drie atomen zuurstof bestaat, wordt het scheikundig aangeduid met de formule: 'O3'. De reactieve vorm waarin de zuurstof in dit molecuul vóórkomt, geeft dit gas zeer bijzondere eigenschappen. Door de sterk oxyderende werking van de drie gekoppelde zuurstofatomen leggen alle micro-organismen, die ermee in aanraking komen, namelijk het loodje. Maar ook voor hogere organismen is dit onder bepaalde omstandigheden een gevaarlijk goedje. Voor medici die hiervan gebruik menen te kunnen maken, moet dit gebruik door degelijk wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund. In Duitsland lijkt men hier verder mee te zijn, dan in Nederland het geval is. Want in Duitsland wordt voor dit doel al redelijk vaak van dit gas gebruik gemaakt. En in Nederland beslist niet.

Maar in welke gevallen meent men er dan goede resultaten mee te kunnen bereiken bij het genezen van mensen? Dat is naar verluidt ondermeer mogelijk bij:

Het is duidelijk dat vooral de inzet van ozon bij gevallen van doorbloedingsstoornissen de mogelijkheid in zich zou kunnen hebben om de patiënt langer te doen leven. Dát is dan ook waarschijnlijk de reden dat ozon in Duitsland in kuuroorden wel wordt gebruikt. Echter de soms geuite claim dat ozontherapie ook van nut kan zijn bij de behandeling van kanker, is nogal vergaand. Om die claim hard te maken, moet men deze met betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek goed kunnen onderbouwen.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.