KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHVeroudering

Naarmate mensen ouder worden, vindt er verval van krachten plaats. Dit proces van 'senescentie', vindt natuurlijk niet alleen bij mensen plaats, maar ook bij planten en andere organismen. En het vindt niet alleen op lichamelijk niveau plaats, maar al evenzeer op celniveau. De senescentie die zich op celniveau voordoet, is overigens niet het enige proces wat op celniveau (vooral op oudere leeftijd) een aftakelende invloed heeft op het leven en voortbestaan van het individu. Een proces wat daar eveneens aan bijdraagt is het proces wat 'apoptose' wordt genoemd. Zowel de gevolgen van senescentie als die van apoptose, dragen bij aan het slechter functioneren van het lichaam. Als levende cellen eenmaal onder invloed van de senescentie in een hoedanigheid terecht zijn gekomen die aan een ruststand doet denken, leidt de cel een soort slapend bestaan, een bestaan waarbij geen celdeling meer zal kunnen gaan plaatsvinden. Dit komt omdat de telomeren daarvoor dan te kort zijn geworden. Dat proces speelt zich ook, en vooral, af in de endotheelcellen. Dat zijn de vaatwandcellen van de bloedvaten, die op die betreffende plaats in de bloedvaten zorgen voor een beschermend oppervlak.

Als deze cellen in senescentie geraken, vermindert ook de vorming van stikstofmonoxide door deze cellen. Bij de bestrijding van cellen die ongeremde groei vertonen, lijkt men van dat gegeven gebruik te kunnen maken. Wanneer oncogenen kunstmatig geactiveerd worden, raakt een cel daar dermate van ontregeld dat er een permanente groeistop optreedt. De cel maakt dan het stress-enzym 'β-galactosidase' (lactase) aan. Zelfs in die mate dat er een groeistop optreedt. Oncogenen zetten een cel aan tot ongeremde deling. En als reactie zal de cel die situatie proberen tegen te werken. De eigenschap van vaatwandcellen om stikstofmonoxide aan te maken, wordt minder bij senescente cellen. Maar het blijkt dat aspirine in staat is om deze uitingsvorm van senescentie tegen te gaan. Dit medicijn werkt bij hart- en vaatziekten dus niet alleen als bloedverdunner, maar het helpt de cellen ook om stikstofmonoxide aan te maken. Aspirine is ook in staat om de telomerase te bevorderen, zodat de telomeren weer langer worden en de cellen zich weer kunnen delen. Aspirine lijkt dus min of meer als een oncogeen te werken bij kankercellen.

Het proces van senescentie heeft vervelend genoeg wel een ongunstige werking op de immuniteit van mensen. Niemand zal echt immuun blijken te zijn voor de gevolgen van die leeftijdsgebonden immunosenescentie. Dit immunosenescentieproces is buitengewoon gecompliceerd en het betreft alle aspecten van het immuunsysteem. Eén van de manieren waarop het zich manifesteert, is een ontstekingswijze die 'inflammaging' wordt genoemd. Dat is een milde, maar desondanks chronische ontsteking die in verband staat met veroudering. Inflammaging van senioren kan de gevoeligheid voor longontsteking beïnvloeden. Het voorschrijven van antibiotica is dan niet altijd adequaat genoeg om een longontsteking te behandelen. Het zou mogelijk beter zijn dat zij ook geneesmiddelen krijgen met corticosteroïden, om de longontsteking te bestrijden. Dit dus als aanvulling op de gebruikelijke antibiotica-kuur.

Als mensen ouder worden, zal hun behoefte aan voedingsstoffen veranderen. De stofwisseling gaat dan duidelijk trager. Maar een aantal bijzondere voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen, blijven wel van groot belang. Sterker nog: ouderen moeten er goed bewust van zijn dat zij dienen te kiezen voor producten die rijk zijn aan vitamines en mineralen. Aanvulling van de normale voeding met een vitamine- en/of mineralensupplement is voor hen vaak ook nodig. Al moet men dat wel in overleg met een arts doen. Want als men van bepaalde vitamines teveel binnenkrijgt, zal dat de gezondheid juist schaden.

Net als bij mensen van jongere leeftijdscategoriën, is ook bij ouderen het voorkómen van voortdurende stress van groot belang. Dat is een inkoppertje! 'Maar op wat voor wijze raken ouderen dan met stress geconfronteerd?', zult u mogelijk vragen. 'Ze hebben toch een makkelijk leventje? Dus vanwaar dan die stress?' Het allereerste gegeven wat bij ouderen voor veel stress kan zorgen, is de eenzaamheid waarmee met name alleenwonende ouderen vaak worden geconfronteerd. En het andere gegeven wat bij ouderen vaak stress oplevert, is de ruzieachtige sfeer waarmee zij hebben te stellen wanneer zij in een verzorgingstehuis, of in een verpleegtehuis zijn opgenomen. De medebewoners kunnen het hen dan vaak erg moeilijk maken. Betrekkelijk veel ouderen zijn in dit soort tehuizen met elkaar gebrouilleerd. En het personeel kan de waardigheid van de bejaarde mensen behoorlijk onderuit halen door het voortdurend aannemen van een kleinerende houding tegen hun cliënten. Onder dit soort omstandigheden ziet men oudere mensen duidelijk wegkwijnen. Voor een juiste wijze van veroudering, is dat uitermate negatief. Vooral als die ouderen door al die sores ook nog eens nachtenlang niet in staat zijn om in slaap te vallen. Wat mensen zich vaak niet realiseren, is dat zij dood kunnen gaan van een ernstig slaaptekort. De dood zal in die omstandigheden niet eens zo heel erg lang blijken uit te blijven!

Wat de inname van vitamines betreft, is het goed te weten dat cholecalciferol (vitamine D3) één van de vitamines is welke van dienst kan zijn om bepaalde ouderdomsverschijnselen binnen de perken te houden. Deze vitamine is van groot belang voor het behoud van sterke botten en voor een goed functionerend immuunsysteem. De kans op vitamine D-deficiëntie bij oudere mensen is betrekkelijk groot. Niet alleen door het gebrek aan zonlicht wat oudere mensen al gauw oplopen, maar ook als gevolg van bepaalde medicijnen waar zij gebruik van maken. Bijvoorbeeld het medicijn Na-risedromaat, dat ter voorkoming van botontkalking nogal frequent aan ouderen wordt voorgeschreven. Wanneer artsen cholecalciferol om deze reden aan oudere mensen voorschrijven, zal het bijkomend voordeel hiervan zijn dat zij hiermee ook de immuniteit tegen ziektes van die oudere mensen zullen kunnen gaan verbeteren. Vooral bij ouderen met verschijnselen van inflammaging zal dat van groot nut kunnen zijn. Om inflammaging te helpen voorkómen, zal men overigens ook op de inname van vitamine E moeten letten. De inname van die betreffende vitamine is met name ook van belang om atherosclerose te helpen voorkómen. Wat de weerstand tegen ziektes betreft, kunnen ook de volgende vitamines van belang zijn: vitamine A; vitamine B6; vitamine B11 (foliumzuur); vitamine B12; vitamine C en zoals eerder vermeld, met name ook vitamine D. Bij mensen met een verminderd immuunsysteem is er eveneens vaak sprake van mineralen-deficiëntie. Met name Fe-deficiëntie. Die betreffende deficiëntieziekte gaat normaliter gepaard met symptomen van voortdurende onrust; een merkwaardige vermoeidheid en een niet aflatende vorm van hoofdpijn. De deficiëntieziektes van andere mineralen waar men op ouder wordende leeftijd, in verband met het streven naar een goede gezondheid, zoal rekening mee zou moeten houden, zijn de volgende: Se-deficiëntie; Cu-deficiëntie; Zn-deficiëntie; Ca-deficiëntie.

Bij oudere mensen is een gebrek aan lichaamsbeweging ook relatief vaak één van de zwakke schakels voor het behouden van een goede gezondheid. Lichaamsbeweging stimuleert ondermeer de aanmaak van anti-ageing hormonen. En dat is niet onbelangrijk, want hormonen zijn mogelijk de sleutel tot een langer leven. En om een eventuele verslapping van de spieren te doen vertragen, is het voor oudere mensen ook van belang om hun spieren met gewichten te gaan trainen. Als zij dan ook nog eens frequent een flinke wandeling maken, is de kans groot dat zij lichamelijk veel langer normaal zullen kunnen blijven functioneren. Voor degenen die menen dat het geen zin heeft om hier naar te streven, heeft dat duidelijk iets fatalistisch. Door heel stoer te zeggen dat dit soort symptomen van lichamelijke disfunctie nu eenmaal bij de de ouderdom horen, zoals men maar al te vaak hoort, laat men de kans duidelijk schieten om als ouder wordend persoon nog over een goede gezondheid te beschikken.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.