KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHVergeetachtigheid

Mensen die op zeker moment blijken te zijn vergeten dat ze vergeetachtig zijn geworden, zijn onmiskenbaar vergeetachtig geworden. Zolang dat niet zo is, is er voor hen nog wel hoop dat het nog wel enigszins mee zal blijken te vallen. Hun vergeetachtigheid lijkt dan niet met geheugenverlies te maken te hebben. Bij echt geheugenverlies zijn er herinneringen en informatie uit het geheugen van mensen verdwenen. Terwijl zij bij vergeetachtigheid die herinneringen nog wel degelijk hebben, maar ze moeilijker boven kunnen halen.

Voor oudere mensen zal het echte geheugenverlies ongetwijfeld een groot schrikbeeld zijn. Maar de grote impact van dat gegeven zal op den duur niet meer tot hen doordringen. Zij zullen op zeker moment allicht de impact daarvan kunnen blijken te zijn vergeten. Het werkingsmechanisme van het geheugen is op oudere leeftijd minder snel dan het voorheen was. Het neemt op die leeftijd meer tijd om informatie in het geheugen op te slaan en al evenzeer om informatie uit het geheugen op te halen.

Met dat gegeven zal men op die leeftijd moeten leren om te gaan. En dat zal ook wel lukken met de nodige problemen daaromtrent. Maar het feit dat men ook met echt geheugenverlies kan worden geconfronteerd, is veel moeilijker te accepteren. Daarom zal men de adviezen om dit te trachten te voorkómen, op jongere leeftijd ook goed serieus moeten nemen.

Het eerste gegeven dat wat dat betreft van belang is, is te zorgen voor voldoende lichaamsbeweging. Nu is dat op oudere leeftijd makkelijker gezegd dan gedaan. Door allerlei beperkende factoren, zal de mogelijkheid om voldoende lichaamsbeweging te krijgen, dan erg zijn verkleind. Men kan op die leeftijd immers wel willen lopen, of willen rennen, maar men moet dat dan überhaupt nog wél kunnen. Als de spierkracht en/of het coördinatievermogen de ouder wordende mens bijvoorbeeld steeds meer in de steek zullen blijken te hebben gelaten, kunnen zij wel willen bewegen, maar dan is dat fysiek veel moeilijkijker om uit te voeren.

Het tweede gegeven wat van belang is om geheugenverlies te trachten voorkómen, is te zorgen voor voldoende slaap. Dat is een gegeven wat men mogelijk niet zal hebben verwacht. Toch is slaap wat dat betreft van evident belang. Nu kan men wel willen slapen, maar men moet het ook maar kunnen. Mocht men vinden dat dat een issue is, wat van persoonlijk belang is, dan zou men eens op deze link kunnen gaan klikken.

Het derde gegeven wat van belang is om geheugenverlies te trachten voorkómen, is te zorgen voor een goede werking van de hersenen. Namelijk door te zorgen dat men zo weinig mogelijk schade aan de hersenen oploopt. Nu is wat dat betreft niet alle mogelijke schade te voorkómen. Want men kan onmogelijk voorkómen dat men ooit eens bij een ongeval betrokken raakt, een ongeval waarbij men bijvoorbeeld een flinke klap tegen het hoofd oploopt. Wel kan men bij sommige gevaarlijke sporten een helm opzetten. Bij de wielrensport is het dragen van een helm inmiddels al enigszins gewoon geworden. Bij de voetbalsport is dat niet het geval, hoewel ook dat wat dat betreft als een gevaarlijke sport moet worden beschouwd. Het gaat dan vooral om het koppen, wat voetballers veel plegen te doen. Het dragen van een helm zal in de voetbalsport niet kunnen werken. De voetballers hebben dan bij het koppen immers veel minder controle over de bal. Wat wél zou kunnen, is het koppen bij de voetbalsport te gaan verbieden. Maar ja, dat maakt die sport er wel minder attractief op. Wel kan men de kans op schade aan de hersenen trachten te verminderen, door niet te gaan roken en geen alcohol te gaan gebruiken. Met een sterke wil is dát wel te doen.

Bij enige andere mogelijkheden die worden genoemd om geheugenverlies te trachten voorkómen, is dat minder het geval. Bij die optionele mogelijkheden om hersenschade te voorkómen moet men op zijn minst de nodige vraagtekens zetten. Dat betreft dan ondermeer het advies om gezond te gaan eten. 'Ja dat zal wel', denkt men dan al gauw. 'Ik eet allang heel gezond'. Ook het advies om de werking van de hersenen goed uit te gaan dagen, valt in diezelfde categorie. 'Ik doe reeds heel veel computergames', zullen veel jongelui wel zeggen. En het advies om het eten beter te gaan kauwen, is een advies wat slechts een minimale bijdrage aan het streven voor het instandhouden van gezonde hersenen lijkt te kunnen leveren. Want dat doet men dan enkele keren, als het goed is, en vervolgens wordt dat dan weer vergeten. Vooral door mensen die vergeetachtig zijn!

N.B. De ziekte van Alzheimer is een aandoening die voor veel mensen normatief is voor geheugenverlies. Deze ziekte beschadigt het brein al jaren voordat er zich symptomen van voordoen. Het wegvallen van de reuk bleek symptomatisch te zijn voor deze ziekte. Met behulp van potten pindakaas hebben wetenschappers beginnende Alzheimer leren duiden.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.