KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHFreezing of gait

'Bevriezen bij het lopen' is de vrije vertaling van de term 'freezing of gait'. Dit is een berucht probleem waar veel parkinsonpatiënten mee kampen. Zij omschrijven dit als het gevoel plotseling vastgeplakt te zijn aan de grond. De betreffende patiënt wil dan gaan lopen, maar dit lukt hem dan niet. Hij heeft dan het gevoel dat hij er bij moet nadenken om één of meerdere stappen te kunnen gaan zetten. Dit probleem komt dus bij Parkinson-patiënten voor. Maar blijkbaar niet alleen bij hen. Want patiënten met een verhoogde vochtdruk in de hersenen rapporteren dit probleem ook wel.

Hoewel dit een dergelijk mysterieus verschijnsel is, dat de patiënten die met deze kwaal hebben te kampen nauwelijks serieus worden genomen, is de oorzaak van deze kwaal toch wel te achterhalen. Want de patiënten die met freezing-problemen in één der benen hebben te kampen, hebben vaak eerder in dat betreffende been een zogenaamde sleepvoet gehad. Dat wil zeggen een voet waarmee men bij het lopen de neiging heeft om te gaan sloffen. Het is een slopend fenomeen waarbij de patiënt niet meer goed in staat is om te beginnen met lopen en/of vooruit te komen. Dit probleem beperkt zich spijtig genoeg niet altijd tot slechts één been.

De voet waarmee men zo duidelijk blijkt te sloffen, of te slepen, blijkt bij het lopen niet goed te kunnen worden opgetild. Hetgeen dan in de loop van de tijd in zoverre blijkt te verergeren dat de beenspieren op zeker moment bij het lopen lijken te 'bevriezen', Dat wil zeggen dat men dan een tijdje niet of nauwelijks meer in staat is om dat betreffende been nog te kunnen verplaatsen. Aan de 'freezing of gait'-problematiek gaat dan dus de problematiek met de 'sleepvoet' vooraf. De 'freezing of gait'-problematiek lijkt dan ook een extreme vorm te zijn van de problemen die patiënten met een sleepvoet ervaren.