KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHDe functie van de inname van water bij het genezingsproces

De noodzaak tot het drinken van water is bij de behandeling van heel veel ziekten van toepassing. Al was het alleen maar om de inname van de eventueel verstrekte medicijnen te faciliteren. Of om behulpzaam te zijn bij de inname van gedroogde voedingsmiddelen; geneeskrachtige kruiden, of de eventueel noodzakelijke voedingssupplementen. Maar water kan ook tot gezondheidsproblemen leiden. Namelijk wanneer men er te weinig, of er juist teveel van drinkt. Als men te weinig water drinkt en ook niet op andere manieren voldoende vocht binnenkrijgt, zal dat zich kunnen manifesteren in kramp in de grote beenspieren. Uiteindelijk is er in die situatie zelfs gevaar voor uitdroging. Als men teveel water drinkt is er gevaar gevaar voor waterintoxicatie, of hyponatriëmie. Water kan ook tot gezondheidsproblemen leiden wanneer het water wat men drinkt besmet is met verontreinigingen; met ziektekiemen; of met ioniserende straling ten gevolge van radioactiviteit.

"Maar is het ook van belang om op gezette tijden heel veel water te drinken?", zoals soms wordt beweerd. Kortom: "is hydratatie door middel van watertherapie van wezenlijk belang?" Het binnenkrijgen van voldoende vocht is in ieder geval wel van belang. En als men dat vocht in de vorm van water binnenkrijgt is dat op zich prima! Maar aan de noodzaak om een stap verder te gaan door juist heel veel water te drinken, moet sterk worden getwijfeld. Het drinken van veel water en dan met name in de ochtend op de lege maag, zou in die gedachte helpen om mensen van allerlei kwaaltjes af te helpen. De gedachte achter de watertherapie is, dat het voor de gezondheid goed zou zijn om dan onder die omstandigheden binnen een uur 1,5 liter koud water te gaan drinken. Dit om de dikke darm te reinigen; het lymfesysteem te reguleren; infecties te voorkomen; nieuw bloed en nieuwe spiercellen aan te maken; gewichtsverlies te realiseren; giftige stoffen uit het bloed te filteren; en de huid meer glans te geven.

Bij het vernemen van deze uiteenzetting van gezondheidsbevorderende aspecten zal men zich direct moeten gaan afvragen in hoeverre deze op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. En in hoeverre het nodig is om van de hierboven beschreven, vermeende gezondheidsbevorderende aspecten te profiteren. Is het bijvoorbeeld werkelijk nodig om de dikke darm te reinigen? Of is dat slechts een idée fixe? En verdient het lymfesysteem bijvoorbeeld werkelijk extra ondersteuning? En verder: is het bijvoorbeeld voor de gezondheid werkelijk van belang om de huid meer te doen glanzen? Nee, dat is allemaal zeer twijfelachtig! De noodzaak van hydratatie door middel van watertherapie lijkt dan ook op zijn minst overdreven te zijn. En gelukkig maar, want die therapie is nogal belastend voor het dagelijkse doen en laten van mensen.

Het drinken van water op de nuchtere maag is voor veel mensen niet echt een welkome aangelegenheid. De maag moet dat immers wel kunnen verdragen. En 1,5 liter water is dan ook nog eens een zeer grote hoeveelheid. Daar komt bij dat het dan ook nog om koud water gaat. Waarbij moet worden opgemerkt dat het woord "koud" niet verder is gedefinieerd. Dat is op zich zelf al vreemd, want het maakt nogal wat uit hoe koud dat koude water dan wel is. Drink maar eens in de winter koud water uit de kraan en doe datzelfde eens in de zomer. Dat maakt veel verschil! En de praktische invulling van dit vermeende gezondheidsadvies is ook nogal moeilijk. Want hoe doet men dat op de dagen dat men moet werken? Is men dan wel in de gelegenheid om voorafgaand aan het ontbijt aandacht te besteden aan het drinken van een dergelijk grote hoeveelheid water?

Het drinken van al dat koude water op de nuchtere maag heeft bovendien verschillende lastige aspecten tot gevolg. Aspecten die het volgen van dit advies er ook al niet gemakkelijk op maken. Door al dat koude water zal men ten eerste zelf ook koud worden. Men raakt er zelf in meerdere of mindere mate door verkleumd. Ten tweede zal het lichaam op de inname van de genoemde hoeveelheid water gaan reageren met een frequente aandrang om te gaan urineren. En dat is niet al te handig als men onderweg is naar zijn, of haar, werk. Ten derde zal het lichaam, in een poging tot het kwijtraken van meer vocht, ook de drang tot defaecatie gaan opvoeren. En ook dat is niet al te handig als men op weg is naar zijn, of haar, werk. Het is dus eigenlijk maar goed dat sterk moet worden getwijfeld aan het veronderstelde positieve effect van het drinken van een dergelijke hoeveelheid water op de lege maag.

Maar het drinken van meer water dan men gewoon is, is onder allerlei andere omstandigheden wel van belang voor de gezondheid van mensen. Bijvoorbeeld om af te gaan vallen. Als men namelijk de gewoonte heeft om voor de vochtinname suikerhoudende dranken te consumeren, zal het voor vermindering van de inname van calorieën duidelijk uitmaken als men gaat overschakelen op de consumptie van water. Overigens: frisdranken staan er om bekend dat ze veel suiker bevatten, maar ook in melk zit relatief veel suiker, namelijk in de vorm van lactose. Melk bevat bovendien veel vet en eiwit. Het is daardoor een drank die nogal verzadigend werkt. Zelfs zozeer dat jonge baby's die alleen melk krijgen toegediend, daardoor van tijd tot tijd volledig verzadigd raken. Bier bevat door het fermentatieproces wat er in heeft opgetreden, betrekkelijk weinig suiker. Maar de hoeveelheid andere koolhydraten in bier is nog wel betrekkelijk hoog. Dus als men bier gaat drinken in de poging om door veel te drinken meer af te gaan vallen, is men niet al te verstandig bezig. Houd het dus maar liever bij het drinken van meer water! Dat is ook een aanrader wanneer men blijkt te zijn geconfronteerd met een cystitis.

Mensen die te weinig drinken, die dus te weinig vocht binnenkrijgen, zullen dorst krijgen. Maar het dorstgevoel wordt niet onder alle omstandigheden goed geïnterpreteerd. Vooral oudere mensen lopen soms een vochttekort op, doordat zij het gevoel van dorst niet op de juiste manier interpreteren. Het dorstgevoel wordt dan soms zelfs als hongergevoel geïnterpreteerd. Waardoor mensen dan, in grote tegenstelling tot wat ze zouden moeten doen, juist meer gaan eten. Dat kan veroorzaken dat de corpulentie van die mensen door de dorst toeneemt. Die mensen kunnen door meer water te drinken dus op tweeërlei wijze voor gewichtsafname zorgen. Namelijk doordat zij dan minder calorierijke dranken tot zich nemen en doordat zij dan minder geneigd zullen zijn om hun dorstgevoel te onderdrukken door meer te gaan eten.

Mensen die onvoldoende eetlust hebben en die daardoor te weinig voedsel binnenkrijgen, noemt men anorexia patiënten. Zij kunnen sterk achterblijven in hun lichamelijke ontwikkeling en/of vermageren. Net als dit het geval is bij de ziekelijke variant van anorexia waaraan hieronder aandacht wordt besteed. Voor de eerste categorie mensen is er een vrij goede manier voor handen om toch te gaan groeien, ondanks hun grote gebrek aan eetlust. Namelijk door met behulp van één of twee glazen water enkele lepels droge havermoet door te gaan slikken. Als zij dit 's avonds doen, net voordat zij naar bed gaan, zal de extra voeding van de havermout boven de normaal ingenomen hoeveelheid voedsel komen. En omdat havermout relatief veel oplosbare vezels bevat, kan het lekker opzwellen en houdt het de maag lang "vol". Dit langdurende volle gevoel in de maag heeft gek genoeg niet tot gevolg dat men de volgende dag minder eetlust heeft, maar juist meer. Als men dan ook iedere avond enkele lepels droge havermout met water doorslikt, zal dit op den duur het gebrek aan eetlust doen veranderen in een normale, gezonde eetlust. En als men dan vervolgens door die betere eetlust ook werkelijk meer gaat eten, zal het lichaamsgewicht op den duur gaan toenemen. De therapeutische waarde van het water, wat hierbij extra wordt ingenomen, bestaat in dit geval dus slechts in de vorm van een hulpmiddel bij de inname van de havermout.

Mensen die de ziekelijke neiging hebben om extreem af te vallen, omdat ze door een verwrongen zelfbeeld van mening zijn dat ze te dik zijn, gaan soms hun hongergevoel onderdrukken door veel te gaan drinken. Dus in tegenstelling tot wat men bij oudere mensen vaak ziet, die juist hun dorstgevoel onderdrukken door meer te gaan eten. Mensen die de voornoemde ziekelijke neiging hebben om af te vallen, worden "anorexia nervosa patiënten" genoemd. Ook zij zouden met behulp van havermout tot een beter eetpratroon kunnen komen, maar bij hen is er sprake van psychische weerstand om dat te doen. Aan die weerstand moet eerst stevig worden gewerkt, voor zij überhaupt geholpen kunnen worden. De weerstand die deze patiënten hebben om iets aan hun zeer gevaarlijke situatie te doen, is ingegeven door hun idée fixe dat zij er goed aan doen om te weinig te eten. Het is bij deze patiënten een soort "geloof" geworden dat zij met hun handelwijze op de goede weg zitten. En zoals bekend moet worden gesteld, is het bijzonder moeilijk om mensen van hun "geloof", c.q. hun "overtuiging" af te brengen. Toch is dat onder bepaalde condities wel degelijk mogelijk! Namelijk onder dezelfde condities welke men binnen sektes toepast om andere mensen te doen overtuigen van hun "gelijk". En onder dezelfde condities waarbij men in staat is om die mensen later weer te herprogrammeren. Te herprogrammeren tot inzichten die dichter bij de waarheid zouden staan. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u daarvoor klikken op de volgende link.

Mensen die niet willen groeien, maar die juist liever iets zouden willen afvallen, zouden er over kunnen gaan denken om enkele keren per dag een eetlepel krenten met water door te gaan slikken. Dat heeft niet alleen tot gevolg dat men dan als vanzelf ook wat meer water binnenkrijgt, maar bovendien wat meer vezels. Het tot zich nemen van een vezelrijk voedingsproduct is van groot belang voor een goede darmwerking. In krenten zitten wel voedingsstoffen. Maar in verhouding tot hun volume is de voedingswaarde van krenten gering. En als men die krenten steeds inneemt op momenten dat men anders een calorierijk voedingsproduct zou nuttigen, kan het doorslikken van een beperkte hoeveelheid krenten bijdragen aan het beheersen, of het verminderen van het lichaamsgewicht. De therapeutische waarde van het water, wat hierbij extra wordt ingenomen, bestaat dan dus ook hier slechts uit een hulpmiddel bij de inname van de krenten.

Het drinken van betrekkelijk veel water is in sommige gevallen ook van belang voor het ontzien van de nieren en de urinewegen, namelijk voor patiënten die vanwege een vervelende ziekte chemotherapie moeten ondergaan. Een minimale inname van twee liter vocht per dag is daarbij meestal wenselijk.

Samengevat: het tot zich nemen van meer vocht, is voor veel mensen van belang. Het innemen van meer vocht in de vorm van water, is een grote aanrader. Maar het drinken van heel veel water in het eerste uur nadat men is opgestaan, lijkt voor de gezondheid echt niet nodig te zijn. Als men water drinkt in plaats van andere dranken, zal men gemakkelijker in staat zijn om een gezond lichaamsgewicht in stand te houden, dan wel te bereiken. Het zich eventueel manifesterende dorstgevoel wordt soms heel verkeerd geïnterpreteerd. Dit verschijnsel doet zich eveneens voor bij het hongergevoel (of zo men wil: de sensatie van trek in eten). Mensen die te weinig eetlust hebben, worden beschouwd als anorexia patiënten. Mensen die opzettelijk veel drinken en weinig voedsel tot zich nemen, met het waanidee dat zij te dik zijn, worden beschouwd als anorexia nervosa patiënten. Door het inslikken van droge havermout met water, zullen beide soorten patiënten kunnen gaan genezen. Maar in de praktijk zal de laatste categorie patiënten hiertoe alleen bereid zijn na een herprogrammeringsprogramma te hebben gevolgd. Of nadat iemand gedurende een aantal dagen uitsluitend op een zeer positieve en liefdevolle manier aandacht aan hun problematiek heeft geschonken. Mensen die hun snoepgedrag willen onderdrukken, of die hun inname van voedsel bij tussendoortjes willen beperken, zouden dat kunnen bereiken door het bij tijd en wijle tot zich nemen van een lepel krenten. En wel samen met een flink glas water. Bij de behandeling met chemotherapeutische middelen is de inname van extra water ook van belang. Namelijk voor de preventie van schade aan de nieren en de urinewegen.

Kortom: de term "watertherapie" is niet veel meer dan een holle phrase. Maar door goed te letten op de eigen consumptie van water, zou men wel kunnen gaan ontdekken dat men er teveel, hetzij te weinig van binnenkrijgt. Voor het overige heeft het drinken van water vaak alleen een ondersteunende en/of preventieve functie bij het tot zich nemen van allerlei voedingsmiddelen en geneesmiddelen.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.