KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHKalknagels; ofwel schimmelnagels

Mensen bij wie één of meerdere nagels van de voeten of de handen wit zijn verkleurd, noemen dat vaak kalknagels. En mensen bij wie de betreffende nagels geel (of bruinachtig) zijn verkleurd, spreken vaak van schimmelnagels. Hoewel dat onderscheid qua verkleuring van de nagels wel is te begrijpen, is het voor het overige niet juist, omdat het in beide gevallen in feite om schimmelnagels gaat. Aan de op deze wijze verkleurde nagels ligt namelijk een schimmelinfectie ten grondslag. De wetenschappelijke benaming voor de manifestatie van schimmelnagels is onychomycose. De verkleuring aan de nagels (die bij de kwaal met deze welluidende naam optreedt), verandert in de loop van de tijd van wit, of geel-wit, naar geel-bruin, of juist overwegend bruinachtig. Het grootste probleem met schimmelnagels is wel het feit dat ze er zo onooglijk uitzien. De reden dat mensen, waarbij schimmelnagels zich voordoen, van die schimmelnagels willen worden verlost, is dan ook voornamelijk van esthetische aard. Want aan het optreden van het verschijnsel schimmelnagels zijn slechts in sommige (hier verderop te benoemen) gevallen, gezondheidsrisico's verbonden.

Als u zich de vraag stelt of het noodzakelijk is om iets tegen het vóórkomen van schimmelnagels te gaan doen, zou u die vraag eigenlijk met de volgende tegenvraag moeten beantwoorden: "Is er, alles in aanmerking genomen, wel een goede reden aanwezig om er niets tegen te doen?" Die vraag zult u allicht in alle oprechtheid met een negatief antwoord gaan beantwoorden. U zult hoogstwaarschijnlijk geen steekhoudende reden kunnen bedenken om er niets tegen te gaan doen.

Maar als u de schimmelinfectie, die aan de oorsprong ligt van het optreden van schimmelnagels, wel degelijk gaat bestrijden, moet u er wel rekening mee houden dat de betreffende nagels er niet al te snel mooier uit zullen gaan zien. Ook al lijkt u de schimmelinfectie van de nagels wel degelijk met succes te hebben bestreden. Want de aangetaste plekken op uw nagels moeten de tijd hebben om uit te groeien. Vanaf de nagelriem tot aan de rand van de nagel groeien de nagels in ongeveer acht maanden uit. Als de schimmelinfectie op uw nagels helemaal tot aan de nagelriem reikt, duurt het dus na succesvolle bestrijding van de infectie nog ongeveer acht maanden voor u het laatste stukje van het aangetaste plekje kunt gaan wegknippen. En als de bestrijding van de schimmelinfectie op zich bijvoorbeeld twee maanden in beslag zou blijken te hebben genomen, duurt het in totaal ongeveer tien maanden voordat de aangetaste nagels er weer normaal uitzien. Hoe langer u dus wacht met de behandeling van schimmelnagels, hoe langer het duurt voor u zonder enige vorm van gêne uw sokken uit zult kunnen gaan trekken.

Voor de behandeling van schimmelnagels zijn allerlei verschillende producten in de handel. Over de effectiviteit van die producten zal men, na het uitproberen ervan, niet altijd even tevreden zijn. Omdat de schimmel bij een schimmelnagel vaak tot diep in de nagelplaat is doorgedrongen, vergt de behandeling van schimmelnagels wel enige moeite. Het resultaat van lokale medicatie tegen schimmelnagels valt vaak nogal tegen. Orale medicatie tegen schimmelnagels is ook mogelijk. Maar dat heeft als nadeel dat zich daarbij nogal vervelende bijwerkingen voordoen. En al deze producten zijn, net als veel andere farmaceutische producten, ook nog eens relatief duur. Daarom is het wat dat betreft handiger om dit te doen met een van de, hierna te noemen, niet-commerciële producten. Die producten zijn veel goedkoper. En u zou daarmee de schimmelinfectie van de nagels wel zeker op een minstens zo effectieve wijze kunnen gaan aanpakken:

Schimmelnagels ontstaan overigens door dezelfde schimmels welke ook voetschimmel veroorzaken. Om schimmelnagels te helpen voorkomen, zult u daarom dezelfde soort maatregelen in acht kunnen proberen te nemen, als welke u ook ter voorkoming van voetschimmel in acht neemt. En let wel: als er op de huid rondom de nagels een wondje voorkomt, is de kans dat de eventueel aanwezige voetschimmel een of meerdere schimmelnagels tot gevolg heeft, groter dan als dat niet het geval is.

Aan het feit dat de schimmeldraden van de schimmelnagel tot diep in de nagelplaat doordringen en daardoor betrekkelijk moeilijk door bovenstaande producten kunnen worden bereikt, kunt u overigens wel iets doen. Door de nagelplaat namelijk iets dunner te gaan maken, zult u als vanzelf de schimmel ook effectiever kunnen bestrijden. U kunt dit doen door de nagelplaat met een scherp mes iets af te gaan schrapen, door de nagelplaat iets af te gaan vijlen, of door de nagelplaat met een klein freesje iets af te gaan frezen. Nog een andere goede mogelijkheid waardoor u met de bovengenoemde stoffen dieper in de nagelplaat kunt doordringen, is het van tevoren weken van de nagels in een lauw sodabadje. En vanzelfsprekend zal het effect van behandeling met bovengenoemde producten vrij sterk toenemen als u de nagelplaat voor de behandeling niet alleen dunner gaat maken, maar als u deze daarna evenzo in een sodabadje zachter gaat maken. Voorzover u dit tenminste na elkaar, en in de hierboven aangegeven volgorde uitvoert.

Het onderdompelen van de voeten in een sodabadje is overigens ook geschikt om er de zure lucht van zweetvoeten mee te bestrijden, of om er de zure lucht van azijnzuur mee te bestrijden. Die zure azijnzuurlucht treedt na enige tijd op na de behandeling van de voeten met azijn. Als soda in water oplost, krijgt u een sterk alkalische oplossing. Dat wil zeggen: een oplossing met een hoge pH. Sodawater kan dus het zuur, wat bij de behandeling is toegepast, neutraliseren. Maar het neutraliseren van het zuur moet u in dit geval niet te vlug na de behandeling doen. Het liefst niet eerder dan de volgende dag, opdat het zuur wat voor de behandeling van schimmelnagels is toegepast, flink zijn uitwerking op de schimmelinfectie kan doen gelden.

De behandeling van schimmelinfectie dient dus vooral het esthetische belang. Maar er zijn ook mensen waarbij dit van veel meer belang is. Dat geldt vooral voor mensen met diabetes mellitus. Maar ook bij mensen met een algemeen verminderde weerstand en bij mensen waarbij zich meer dan eens wondroos aan de benen voordoet.

Om het milieu voor het ontstaan van schimmelnagels aan de voeten minder geschikt te doen zijn, zult u allereerst de eventuele voetschimmel op uw voeten dienen te bestrijden. Verder zult u er zorg voor dienen te dragen dat er na het douchen geen zeepresten op uw voeten achterblijven. Hierbij moet u vooral ook aandacht schenken aan de ruimte tussen uw tenen. En zorg er verder voor dat u dat u niet eerder sokken gaat aantrekken dan nadat u zich ervan heeft vergewist dat uw voeten goed droog zijn. Ook tussen uw tenen! Als u er voor het overige ook nog voor zorgt dat uw voeten zo weinig mogelijk kunnen gaan zweten en u er op let dat u eventuele wondjes aan uw voeten zo goed mogelijk verzorgt, heeft u gunstige voorwaarden geschapen om het opdoen van die lastig te bestrijden schimmelnagels zo effectief mogelijk te voorkomen.

N.B. Om schimmelnagels (kalknagels) te bestrijden, schijnen ook bananenschillen te kunnen werken. Hoewel men daar een gezonde dosis twijfel bij moet hebben, is er niet zoveel op tegen om dit eens te proberen. Door voorafgaand aan de nachtrust de tenen met een stukje bananenschil te gaan omwikkelen en dit gedurende de nacht te laten zitten, zouden de in de bananenschil aanwezige stoffen voldoende op de nagels kunnen gaan inwerken. Het is bekend dat in bananenschillen de stof luteïne voorkomt. Mogelijk bestrijdt deze stof de schimmelinfectie die ten grondslag ligt aan zogenaamde kalknagels

N.B. Een andere remedie tegen schimmelnagels is het zeer frequent insmeren van de nagels met de inhalatiezalf 'VapoRub'. De verkleuring van de nagels zal hier niet mee verdwijnen, maar wel de oorzaak van de verkleuring. En na het uitgroeien van de aangedane nagels, kan men ook van die betreffende nagelverkleuring afkomen, namelijk door die nagels in de loop van de tijd stukje bij beetje af te gaan knippen.

N.B. Nog een andere remedie tegen schimmelnagels is het insmeren van de nagels met Propolis-olie. De anti-schimmelwerking van propolis tegen de veroorzaker van schimmelnagels (trichiphyton) is uitstekend te noemen.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.