KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHPsychische gezondheidsproblemen

Om psychische genezing te bereiken, zou men kunnen gaan profiteren van de volgende, hier puntgewijs beschreven zaken:

Als de psychische problemen uw normale functioneren nogal sterk beïnvloeden, zou uw huisarts kunnen besluiten u te verwijzen naar een psycholoog, ofwel naar een psychotherapeut, ofwel naar een psychiater.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.