KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHPijn op de borst

Bij iemand die last zegt te hebben van pijn op de borst, hoeft men niet altijd het ergste te vrezen. Het is dan goed mogelijk dat er een andere oorzaak aan ten grondslag ligt dan de oorzaak welke zoveel angst inboezemt en die verband houdt met een hartprobleem. Met de term "pijn op de borst", bedoelt men overigens pijn in de borststreek. Dat wil zeggen pijn in het lichaamsgedeelte van een mens waarin zich de borst bevindt. De borst is in deze zin het deel van een menselijk lichaam wat zich bevindt tussen de hals en het middenrif. En het is in deze zin duidelijk niet een van de beide borsten welke als primaire funktie hebben om de pasgeboren jongen van de biologische klasse der zoogdieren, waartoe de mens behoort, te voeden.

Niet alles is wat het lijkt te zijn. Bij een knijpende pijn in de hals, of bij een drukkende pijn op de borst, zal men gauw gaan denken aan hartproblemen. Dat hoeft echter beslist niet het geval te zijn. Maar om daar zekerheid over te krijgen is een consult aan de huisarts dan wel een grote aanrader. Want waarom zou men toch waarachtig met de onzekerheid over de oorzaak van die pijn blijven rondlopen. Als het werkelijk meevalt en deze pijn niet met hartproblemen te maken heeft, zal de echte oorzaak van die betreffende pijn immers ook aandacht moeten krijgen.

Bij een knijpende pijn in de hals en/of bij een drukkende pijn op de borst, die zich zeer plotseling manifesteert, kan er o.a. ook sprake zijn van irritatie van maagzuur in de slokdarm. De terugvloeiing (reflux) van maagzuur in de slokdarm (oesofagus) veroorzaakt een gevoel van pijn in de borststreek die enigszins aan pijn vanwege hartproblemen doet denken. Dit is temeer het geval als men tijdens de reflux van het maagsap ook nog eens last krijgt van hartkloppingen. Die hartkloppingen zouden met het refluxprobleem te maken kunnen hebben. Ook ademhalingsmoeilijkheden kunnen een symptoom van reflux zijn. In grote tegenstelling tot het slijmvlies van de maag, is het slijmvlies van de slokdarm niet door slijm beschermd tegen de hoge zuurgraad van het maagsap. Maagsap bestaat voor een groot deel uit HCl (zoutzuur). De pH van maagsap is daardoor zó laag dat deze zelfs een waarde van 1,2 kan bereiken. Het is dan ook niet zo vreemd dat een orgaan als de slokdarm, welke normaal niet is gewend aan een vrij lange confrontatie met een vloeistof van een dergelijke hoge zuurgraad, door de pijn een signaal afgeeft van gevaar. Dit gebeurt dan bijvoorbeeld op het moment dat men ergens voor is gaan bukken, maar ook nogal eens op het moment dat men net is gaan liggen. Deze toestand moet niet wekenlang voortduren. En een bezoek aan de huisarts is in deze situatie dan ook niet onverstandig.

Om al bij voorbaat te helpen voorkomen dat men met deze (vanwege de aard van de pijn) nogal angstaanjagende toestand te maken krijgt, zou men wel een aantal zaken in ogenschouw kunnen nemen:

Mocht u menen dat uw kwaal niet met reflux van maagzuur te maken zou kunnen hebben, omdat u geen last hebt van brandend maagzuur, dan zou u heel goed ongelijk kunnen hebben. Want reflux van maagzuur komt niet altijd als brandend maagzuur tot uiting. Reflux gaat echter vaak wel gepaard met het verschijnsel dat men plotseling nogal de neiging heeft te moeten opboeren.

Maar als u toch werkelijk geen last van reflux van maagzuur blijkt te hebben, dan hoeft de eventuele pijn op de borst (die u bij zichzelf waarneemt) nog steeds niet beslist met hartproblemen te maken te hebben. Het kan dan bijvoorbeeld ook te maken hebben met uw wijze van ademhalen. Met name met een te trage ademhaling en/of te onregelmatige ademhaling. Of een te hoge manier van ademen waarbij onopgemerkt en gedurende langere tijd slechts vanuit de borst wordt geademd. Dit is dus een ademhaling waarbij slechts gebruik wordt gemaakt van de borstspieren. Deze manier van ademhalen wordt "verborgen hyperventilatie" genoemd. Of ook wel "latente hyperventilatie." Bij deze manier van ademhalen wordt de tonus van de borstspieren veel te hoog. En dat veroorzaakt pijn op de borstkas, of op het borstbeen.

Om uw borstspieren te ontlasten, zult u in deze situatie vanuit de buik kunnen gaan ademen. Om uw wijze van ademhalen wat dat betreft te resetten, zult u een tijdlang de buikademhaling moeten gaan oefenen. Daarvoor gaat u zitten met naar beneden gezakte, ontspannen schouders. En vervolgens legt u dan uw handen op uw buik neer. En u concentreert zich er dan op dat u uw buik iedere keer bij inademing gedurende 3 seconden opzet, om deze vervolgens bij de uitademing in een tijdsbestek van opnieuw 3 seconden weer te laten zakken. Als u op deze wijze gedurende 6 seconden aan het inademen en het uitademen bent geweest, wacht u tot u vrij spoedig daarna weer de aandrang krijgt om opnieuw te gaan ademen. Deze aandrang om te gaan ademen noemt men de ademhalingsrespons. Doe deze ademhalingsoefeningen achterelkaar gedurende ongeveer een kwartier. En geniet ondertussen van de ontspanning die ermee over u heen komt. Als u deze oefeningen driemaal per dag (gedurende enkele dagen) uitvoert, zult u op zeker moment bemerken dat de pijn op uw borstkas of op uw borstbeen (die door een te hoge ademhaling was veroorzaakt) is weggevloeid.

Nog een heel andere oorzaak voor "pijn op de borst", die men maar al te gemakkelijk over het hoofd zou kunnen zien, heeft te maken met vasculitis (dit is een verzamelnaam voor díé betreffende ziekten waarbij de bloedvaten inwendig ontstoken zijn geraakt). Merkwaardigerwijs kan het eerste symptoom van vasculitis zich soms als een beklemmend gevoel in de hals voordoen. En dat beklemmende gevoel in de hals kan zich al gauw daarna als een samenknijpend gevoel in de borststreek manisfesteren. Tijdens de sportuitoefening krijgt men dan de indruk dat men met acute dyspnoe van doen heeft. Men dient dan medische hulp in te roepen, omdat er sprake kan zijn van een opportunistische infectie. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat men al vrij gauw daarna zou kunnen gaan bemerken dat men sterk in conditie achteruit blijkt te gaan. De snelheid van wandelen, waaraan men gewend is, kan dan bijvoorbeeld ineens bij lange na niet gehaald worden en bij het fietsen zou men eenzelfde soort effect kunnen gaan opmerken. Als men met deze symptomen wordt geconfronteerd, is de indruk dat men met hartproblemen te maken heeft, dan ook niet zo vreemd. Omdat de vasculitis zich niet beperkt tot één enkel orgaan, kan men de symptomen van deze kwaal op veel verschillende plaatsen in het lichaam gewaar worden. Maar als de problemen zich werkelijk, zoals hiervoor beschreven, voor het eerst in het gebied van de hals en de borst zijn gaan manifesteren, is het risico niet ondenkbaar dat men met deze kwaal onterecht bij de cardioloog terecht komt. En dat dat feit dan de aanpak van het echte probleem met vele weken zal gaan vertragen.

Een vage, enkelzijdige, of dubbelzijdige, pijn op de borst die gepaard gaat met een matige verhoging van de lichaamstemperatuur, zou ook wel eens tussenribspier-ontsteking kunnen zijn. Met name als die verschijnselen ook nog eens bij tijd en wijle gepaard gaan met plotselinge extreme vermoeidheid en slaperigheid. Als het werkelijk om een tussenribspier-ontsteking gaat, zal de pijn zich met name voordoen tijdens lichamelijke inspanning. Maar later zal deze zich ook tijdens rust kunnen gaan manifesteren. Ook de ademhaling kan er door worden bemoeilijkt. Als er wel sprake is van een scherpe pijn op de borst, maar er geen (of nauwelijks) sprake is van temperatuurverhoging, zou het ook kunnen gaan om het syndroom van Tietze. Zoals eveneens is aangeduid bij de informatie op de pagina over tussenribspier-ontsteking op deze site.

Een vervelende, maar niet direct ondragelijke vorm van "pijn op de borst", kan zijn oorzaak vinden in het feit dat uw ademhaling te oppervlakkig is geworden. Als dat het geval is, voelt u links of rechts van het borstbeen een vooral irritante vorm van borstpijn. Als die pijn vermindert door een betere (meer diepere) wijze van ademhalen, zult u door te zorgen voor fysieke ontspanning, een oplossing voor uw probleem kunnen gaan vinden.

Neem echter geen onnodig risico wanneer u bij uzelf pijn op de borst ervaart! En laat uw huisarts dan in ieder geval wel altijd uw situatie beoordelen! De klacht "pijn op de borst" kan namelijk wel terdege met een hartprobleem hebben te maken. En als u daar al te gemakkelijk aan voorbij zou gaan, omdat u onterecht meent dat er een andere van de hierboven genoemde oorzaken aan ten grondslag ligt, zou dat u levensbedreigende problemen kunnen gaan opleveren.

(Als u terdege notie heeft genomen van de waarschuwingen welke in de vorige alinea staan vermeld, dan zult u door middel van de volgende link door kunnen linken naar een website met columns, waarop een samenvatting staat beschreven van een boek over de invloed van het brein op het hart).Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.