KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHNachtelijke urinelozingen

Wanneer men 's nachts meer dan eens het bed uit moet om even te gaan plassen, kan dat als uitermate hinderlijk worden ervaren. Want men wordt daardoor in de slaap gestoord. En niet altijd lukt het om na een dergelijk nachtelijk toiletbezoek weer opnieuw de slaap te kunnen vatten. Met name wanneer men daarvoor in de vroege ochtenduren het bed moet verlaten.

Bovendien: de frequente nachtelijke micties lijken zelfs een zekere mate van vochttekort tot gevolg te kunnen hebben. En dat vochttekort zou er vervolgens de oorzaak van kunnen zijn dat men een lichte vorm van hoofdpijn krijgt. Die nachtelijke hoofdpijn kan er zelfs toe leiden dat men er wakker van wordt. En dat daardoor het relatieve slaaptekort, vanwege de frequente nachtelijke toiletbezoeken op zich, alleen nog maar groter wordt. De hoofdpijn die men op zeker moment ook bij het ontwaken bij zichzelf gewaar zal gaan worden, zal men in eerste instantie al gauw kunnen gaan verklaren door de zo frequent onderbroken slaap. En dat is ook beslist niet onlogisch. Maar de andere mogelijke oorzaak voor die nachtelijke hoofdpijn zou dus vochttekort kunnen zijn! Namelijk vochttekort door het frequente nachtelijke urineren.

Als men vaker dan een enkele keer het bed uit moet om te gaan plassen, zou men iedere keer weer een paar slokjes water kunnen gaan drinken. Dan zou men een eventueel vochttekort vóór kunnen zijn. Het probleem hiermee is echter dat men op die momenten in de nacht niet zoveel zin zal hebben om te gaan drinken. En bovendien....het probleem met het feit dat men al zó frequent moet plassen, zal men trachten te willen verminderen door minder vocht tot zich te gaan nemen. Dat is een vrij logische, menselijke reactie om dat probleem te kunnen hanteren. Maar juist door een dergelijke respons zal men in die situatie een nog grotere kans op vochttekort krijgen.

"Maar wat is in feite toch de initiële oorzaak van het feit dat ik zo vaak moet wateren?", zult u mogelijk vragen. Het antwoord op die voor de hand liggende vraag zal vaak gelegen zijn in de sfeer van de diuretische werking van de stoffen die men op orale wijze binnenkrijgt. Te denken valt aan de volgende stoffen: cafeïnehoudende dranken; chocolade; alcohol; kastanjes en een aantal medicijnen (met name ook de medicijnen die als plasmiddelen bekend staan). Mocht het u niet meteen overtuigen dat hierin de oorzaak van uw probleem gelegen is, dan is het niet onverstandig om met deze gezondheidsklacht een huisarts te gaan bezoeken. Want er kunnen zich ook andere fysieke oorzaken voor deze kwaal bij u voordoen.

De wetenschappelijke naam voor frequent urineren is pollakisurie, of ook wel pollakiurie. Maar als het probleem zich vooral 's nachts manifesteert, wordt dit nycturie, of ook wel nocturie genoemd. In normaal Nederlands spreekt men, wat deze kwaal betreft, meestentijds over nachtplassen. Deze kwaal kan leiden tot valpartijen in de nacht. Dat komt deels doordat men daarbij, door de sterke aandrang om te gaan urineren, de neiging zal vertonen om te snel op te gaan staan. Door problemen in de bloeddrukregeling kan men dan gaan flauwvallen. Bij het staan zakt dan het bloed onder invloed van de zwaartekracht naar de buik en naar de benen. Het hart vult zich dan minder goed met bloed en de hoeveelheid bloed die het hart rondpompt neemt dan af. Hierdoor daalt de bloeddruk (orthostatische hypotensie). Om dit te voorkómen, zou men voorafgaand aan het opstaan, even in bed kunnen blijven zitten om de benen een tijdje over de rand van het bed heen te laten bengelen. Oudere mensen bij wie dit probleem zich frequent voordoet, lopen op latere leeftijd een verhoogd risico op dementie. Nachtelijke valpartijen zijn overigens ook duidelijk positief gerelateerd aan het gebruik van slaapmiddelen.

De frequente urinelozingen kunnen leiden tot een verminderd geestelijk welbevinden. Dat komt door het verstoren van de zo noodzakelijke nachtrust. En het wordt ook nog eens verergerd wanneer er, zoals geregeld het geval is, als gevolg hiervan ook doorslaapproblemen optreden. Maar de frequente urinelozingen zullen ook de gunstige uitwerking van de dromen, die men op die ultieme momenten zou kunnen hebben gehad, in ernstige mate verstoren. En dat is voor het geestelijk welbevinden van mensen ook beslist geen goede zaak.

Mocht men in die betreffende situatie de sterke behoefte krijgen om overdag even te gaan slapen, dan zal men dat niet moeten laten. Dat zal het probleem wat men zou kunnen hebben met dat frequente, nachtelijke toiletbezoek goeddeels kunnen verminderen. Als men overdag een dutje doet, kan men niet alleen een eventueel slaaptekort helpen weg te werken, maar ook zorgen voor een goede manier van relaxatie. En bovendien zal men aldus kunnen zorgen voor het verhogen van de eigen arbeidsproductiviteit en de persoonlijke inventiviteit.

Voor specifieke informatie over een te sterke urineringsdrang, kunt u overigens in feite maar het best op deze link gaan klikken.Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.