KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Pijnlijke voetbeentjes

Soms kan men ineens niet meer zo genoeglijk lopen. Dit omdat iedere stap die men met één van de voeten maakt, pijnlijk is. Dan zal men grote behoefte hebben aan een oplossing welke het lopen minder pijnlijk maakt. Er kunnen veel verschillende oorzaken van voetproblemen zijn die het lopen pijnklijk doen worden. Maar als de kern van het probleem in de voetbeentjes is gelegen, is het goed mogelijk om daar binnen een dag of vier flinke verbetering in te bereiken.

Door namelijk ter plaatse een stevig verband om de voet te gaan wikkelen, zou dit probleem op die korte termijn reeds flink verminderd kunnen worden. Wel zal men in die dagen de betreffende voet goed moeten gaan mijden. Namelijk door die voet zo weinig mogelijk te gaan belasten. Als men tijdens die dagen even met krukken zou gaan lopen, lukt het ontlasten van de voet betrekkelijk goed. Maar ja, de psychologisch zo lastige stap om daartoe een tijdje met krukken te gaan lopen, is voor menigeen echt 'een brug te ver'. Maar goed, ook anderszins zijn er wel mogelijkheden om de betreffende voet bij het lopen zo goed mogelijk te gaan mijden. Bijvoorbeeld door bij iedere voorwaartse stap die men maakt, steeds op de hak van die voet te gaan landen.

Een loopbeweging die voor de voetbeentjes nogal intensief is, is de loopbeweging die men bij het traplopen maakt. Het eigen lichaamsgewicht komt daarbij bij iedere traptrede steeds in volle omvang op de voetbeentjes terecht. En het spreekt daarbij vanzelf dat dit probleem groter wordt naarmate men behept is met een groter lichaamsgewicht. Traplopen is niet alleen van nut om op een hoger leefniveau van de eigen woning aan te gaan komen, maar ook om het eigen lichaamsgewicht te doen verminderen, of om in zeer korte tijd voldoende lichaamsbeweging te doen verkrijgen.

Bij mensen die beschikken over platvoeten, is de kans op problemen met de voetbeentjes betrekkelijk groot. De bouw van de voet is in dat geval veel minder sterk dan bij voeten het geval is die niet met de term 'platvoeten' hoeven te worden omschreven. De constructie van het voetskelet is enigszins te vergelijken met de constructie van de Eiffeltoren in Parijs. Als men het beeld van de Eiffeltoren in gedachten neemt, zal men gemakkelijk kunnen begrijpen dat de voet flink zal gaan verzwakken als er enkele van de beentjes in de voet gekneusd zijn geraakt. Als er immers in verhouding evenveel ijzeren balken van de Eiffeltoren breuken zouden hebben opgelopen, als welke er kneuzingen in de voet hebben opgelopen, kan men verwachten dat dit gegeven de Eiffeltoren erg zal verzwakken.

Mocht er een teen zijn gebroken, dan kan men die teen het beste maar gaan spalken. Daarvoor gebruikt men smalle sporttape. Men plaatst dan eerst een plukje watten tussen de gekneusde teen en een teen die zich ernaast bevindt. Dit om irritatie op die plaats te voorkómen. Dan plakt men een reepje tape, vanaf de nagelriem van de gekneusde teen naar beneden toe, tot net boven het teengewricht. Vervolgens plakt men eenzelfde reepje tape aan de binnenkant van de teen. Daarna tapet men twee tenen bijelkaar, namelijk de gekneusde teen en een naastgelegen niet-gekneusde teen.

Als men dan na het aanbrengen van het verband de schoenen wil gaan aantrekken, zal blijken dat de voet niet in de betreffende schoen zal passen. Mocht men over sandalen met verstelbare sluitriemen beschikken, dan zal ook dat probleem wel zo goed als mogelijk kunnen worden opgelost.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.