KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHResetten evenwichtsorgaan

Wanneer wij tegenwoordig het één of andere apparaat aanschaffen, zit daar meestal wel een resetknop op, om het in geval van disfunctioneren, te kunnen gaan resetten. Wij mensen ontberen een dergelijke knop. Wij kunnen in geval van een gestoorde lichaamsfunctie, niet even simpel door een druk op een knop wat dat betreft herregulerend gaan optreden. Nee, maar toch blijken wij wel een mogelijkheid te hebben om bepaalde lichamelijke tekortkomingen te kunnen gaan herstellen. Deze mogelijkheid is in ieder geval bij bepaalde evenwichtsproblemen duidelijk wel aanwezig. Voor het herstel van het evenwicht kunnen mensen in ieder geval proberen om dat voorelkaar te krijgen door het doen van bepaalde lichamelijke oefeningen. Ondermeer aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is men daartoe uitgebreide evenwichtsonderzoeken gaan verrichten.

Om niét tijdens het verrichten van deze oefeningen te gaan vallen, zult u wel enige veiligheidsmaatregelen moeten gaan treffen. Anders zou u tijdens een aanval van duizeligheid gemakkelijk neer kunnen vallen. Ga voor uw eigen veiligheid bij voorkeur op een stoel aan de kop van uw eettafel zitten. En plaats aan beide zijden van u een extra stoel. Die beide extra stoelen plaatst u daarbij met het zitvlak van die stoelen naar u toe. Zodat u tijdens een eventuele zijwaartse val slechts op de daar geplaatste stoel terechtkomt. Ook kunt u voor het doen van deze oefeningen op de bedrand gaan zitten. Mocht duizelig worden tijdens het doen van de oefeningen en daardoor uw evenwicht verliezen, dan zult u op het bed gaan neervallen.

De eerste lichamelijke oefening die hiertoe wordt geadviseerd, staat hierna vermeld. Zwenk uw hoofd bij deze oefening steeds zover u kunt heen en weer. Doe dit steeds duidelijk zonder te forceren. En blijf iedere keer meekijken in de richting waarheen u uw hoofd zwenkt. Als u deze oefeningen doet vanwege evenwichtsklachten, helpt het om langzaam en vooral ook rustig te gaan ademen (in feite niet meer dan één ademteug per vier á zes seconden). Het effect van deze oefeningen kunt u vergroten door van tevoren voor een uitgebreide manier van lichamelijke ontspanning te gaan zorgen. Of zo u wilt voor een kortdurende manier van lichamelijke ontspanning te gaan zorgen. Namelijk door uw schouders even losjes op te gaan halen en ze een paar keer, zowel vooruit als achteruit, rond te gaan draaien. Begin dan nu met de oefening, zoals deze hieronder staat beschreven:

Dus in totaal tien keer naar links en tien keer naar rechts

Neem nu een pauze van tien seconden en doe de gehele oefening nog een keer. De tweede lichamelijke oefening die daartoe wordt geadviseerd, is de volgende:

Dus in totaal tien keer voorover en tien keer achterover

Neem nu een pauze van tien seconden en doe de gehele oefening nog een keer. Dit lijkt al met al een grote oefening te zijn. Maar ze duurt welbeschouwd slechts ongeveer vier minuten. De volgende lichamelijke oefening die daartoe wordt geadviseerd, staat ook hierna vermeld. Deze is hetzelfde als de allereerste oefening, met dit verschil dat u deze met gesloten ogen moet doen. Sluit dus uw ogen en zwenk uw hoofd bij deze oefening ook nu zover u kunt heen en weer. Doe dit ook duidelijk steeds weer zonder te forceren.

Dus in totaal tien keer naar links en tien keer naar rechts

Neem nu een pauze van tien seconden en doe de gehele oefening nog een keer De lichamelijke oefening die hier navolgend wordt geadviseerd, is gelijk aan de tweede oefening, met het verschil dat ook deze weer met gesloten ogen moet worden uitgevoerd.

Dus in totaal tien keer voorover en tien keer achterover

Neem nu een pauze van tien seconden en doe de gehele oefening nog een keer. Bij de volgende oefening die hier wordt geadviseerd, houd u uw wijsvinger, met half gestrekte arm, recht voor uw neus. En terwijl u naar uw vinger blijft staren, doet u vervolgens weer opnieuw de oefening die hieronder staat vermeld en die u reeds een keer eerder heeft gedaan.

Dus in totaal tien keer naar links en tien keer naar rechts

Nu neemt u weer een pauze van tien seconden. En vervolgens doet u de voorgaande oefening opnieuw. De gehele voorgaande oefening kost u dus weer slechts zo om en nabij twee minuten en tien seconden. De lichamelijke oefening die hier navolgend wordt geadviseerd, is gelijk aan de tweede oefening, maar zij moet met geopende ogen worden uitgevoerd.

Dus in totaal tien keer naar links en tien keer naar rechts

Neem nu een pauze van tien seconden en doe de gehele oefening nog een keer.

De lichamelijke oefening, die hier eveneens met het hierboven geformuleeerde doel wordt geadviseerd, volgt hierna. Ook deze oefening moet weer met geopende ogen worden uitgevoerd. Hierbij moet u weer opnieuw naar uw vinger staren, maar hierbij houd u uw vinger niet recht voor u, maar in tegenstelling daartoe links opzij van uw hoofd.

Dus in totaal tien keer voorover en tien keer achterover

Nu neemt u voor de laatste keer een pauze van tien seconden, om daarna de voorgaande oefening nogmaals te gaan maken.

De lichamelijke oefening, die hier eveneens met het hierboven geformuleeerde doel wordt geadviseerd, volgt hierna. Ook deze oefening moet weer met geopende ogen worden uitgevoerd. Hierbij moet u weer opnieuw naar uw vinger staren, maar hierbij houd u uw vinger niet recht voor u, maar in tegenstelling daartoe rechts opzij van uw hoofd.

Let er op dat u goed geconcentreerd naar uw vinger blijft staren.

Dus in totaal tien keer voorover en tien keer achterover

Deze reeks oefeningen doet u idealiter tweemaal per dag. Het lijkt een heel karwei te zijn. Maar dat zal in de praktijk erg blijken mee te vallen. Ze nemen in totaal namelijk ongeveer vijftien minuten in beslag. Het advies is om deze oefeningen tweemaal per dag te doen. Dat betekent dat u hiermee klaar zult zijn, als u er in totaliteit een half uur per dag aan besteedt.

Mocht u op deze website willen zoeken naar verdere informatie over evenwichtsproblemen, dan zou u op de volgende link kunnen gaan klikken.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.