KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHVocht in de benen en dikke enkels

Wanneer mensen na een dag van intensieve lichamelijke inspanning vermoeid in de benen zijn, is dat alleen maar goed. Maar als mensen vermoeid in de benen zijn nadat zij die dag vrijwel niet fysiek bezig zijn geweest, is het oppassen geblazen. Vooral als het opvalt dat de enkels in die omstandigheid er min of meer opgezwollen uitzien. Of wanneer de schoenen plotseling te klein blijken te zijn. Er kan dan sprake zijn van ongewenste zwelling in de voeten en de enkels, die wordt veroorzaakt door een ter plekke vóórkomende ophoping van vocht. Het oedeem wat men dan waarneemt, is dan in feite het overtollige weefselvocht wat het lichaam uit andere delen van het lichaam tracht af te voeren. Het lichaam zal onder bepaalde omstandigheden veel vocht vasthouden.

Om zelf te testen of men werkelijk vocht vasthoudt, zal men enkele seconden lang met een vinger hard op de plaatselijk verdikte huid kunnen gaan drukken. Als men dan daarna, na het weghalen van de vinger, ontdekt er zich ter plekke een putje in de huid heeft gevormd, is het zeker dat er sprake is van vochtophoping. De situatie dat er na het drukken een witte vlek in de huid valt waar te nemen, is normaal. Zolang dat tenminste slechts een paar tellen lang duurt. Let wel: bij donker gekleurde mensen zal er in die situatie niet een witte vlek verschijnen, maar juist een gele vlek.

Als de arts, door middel van oraal in te nemen plasmiddelen, het probleem van de vochtophoping tracht te doen verhelpen, zal dat niet altijd succesvol blijken te zijn. Wel zou de patiënt dan een aantal gezondheidsmaatregelen kunnen gaan treffen, om daarmee het probleem te helpen verkleinen.

Het betreft dan de hieronder vermelde, nuttige gezondheidsmaatregelen, waarmee de patiënt de bloedcirculatie in de benen in stand zou kunnen proberen te houden en die daardoor de kans op het ontstaan van oedeem zouden kunnen doen minimaliseren:

Door de gravitatiekracht van de aarde zal het bloed de neiging hebben om in de benen te gaan zakken. Maar het bloed moet op zeker moment wel weer naar het hart terug worden gepompt. De opwaartse bloedstroming uit de benen richting het hart staat onder controle van een aantal valvulae. Echter wanneer de aders verwijd zijn geraakt, zullen de valvulae minder goed voor afsluiting van de aders kunnen zorgen. De lekkende valvulae houden het bloed dan minder goed tegen, met pijnlijke, zware en opgezwollen benen tot gevolg. Het oedemateuze aanzien van de benen van een dergelijke patiënt heeft echter met name ook te maken met een gestoorde afdrijving van weefselvocht uit de benen van die patiënt. Die gestoorde afdrijving van weefselvocht is een direct gevolg van de gestoorde bloedafvoer uit de benen. Het weefselvocht komt normaliter eerst in het lymfestelsel terecht en van daaruit wordt dit aan het bloed afgegeven. Maar als het bloed niet efficiënt genoeg kan worden afgevoerd, kan ook het weefselvocht niet goed genoeg uit de benen worden afgevoerd.

Het vermoeide gevoel in de benen waar men bij deze kwaal mee zal komen te stellen, wordt door de desbetreffende patiënten ook wel beschreven als een zwaar; loom; tintelend en/of gespannen gevoel in de benen. Het komt ook voor dat men tijdens de nachtrust door dit probleem wordt gestoord. Namelijk doordat men als gevolg van deze kwaal last krijgt van pijnlijke spierkrampen, met name in de spieren welke zich in de kuit bevinden. Ook kan het vóórkomen dat men last krijgt van een gestoorde nachtrust doordat men een onbedwingbare drang tot bewegen in de benen ervaart. Dit verschijnsel van 'rusteloze benen', staat onder medici bekend onder de term 'restless legs'. En het zijn met name vrouwen die er last van hebben. Dat komt omdat vrouwen meer dan mannen te stellen hebben met onvolkomenheden in de hormonenhuishouding. De gezondheidsproblemen die met 'vermoeide benen' in verband staan, moet men overigens niet onderschatten. Want de slechte doorbloeding die hieraan ten grondslag ligt kan zeer serieuze gevolgen hebben. Zoals bloedklonters; trombose; spataderen; incurabele wondjes en veneuze zweren. Door al deze potentiële risico's is de kwaal, die aan de grondslag van dit schrijven staat, zó ernstig dat deze fnuikend kan zijn voor de algemene gezondheid van die mensen. Door voor de goede gewoonte te zorgen dat men iedere dag enkele keren flink van de kuitspieren gebruik moet gaan maken, zal men de zo noodzakelijke bloedcirculatie in de benen kunnen weten te ondersteunen. En daardoor zal men mogelijk een aantal van de hiervoor genoemde problemen met het functioneren van de vochthuishouding in de benen kunnen verhoeden. Maar pas wel op dat men zich wel steeds tot de lichte vormen van lichamelijke inspanning beperkt. Alle vormen van zware lichamelijke inspanning zijn bij deze kwaal beslist uit den boze. Doe dus vooral geen krachttraining, maar ga voor de noodzakelijke lichaamsbeweging ook niet op de een of andere wijze de sprint aantrekken. Bij de voetbalsport moet men zeer regelmatig de sprint aantrekken. Dus de voetbalsport kan men ook beter maar gaan vergeten. Althans de actieve vorm van voetbalsport. Geniet men in hoge mate van de voetbalsport, dan kan men voor de eigen gezondheid maar beter overschakelen op de inactieve vorm van voetbalsport. Namelijk door heel actief de wekelijkse voetbalverslagen voor de radio en de tv te gaan volgen. Dat is dan wél zo verstandig! Maar zorg dan zo'n dag eerst wel voor de nodige lichte lichaamsbeweging. (Voor meer nuttige informatie over lichaamsbeweging, klikt u op de voorgaande link).

Let wel: de vochtretentie, die aan het probleem van oedeem ten grondslag ligt, kan vervelend genoeg ook een symptoom zijn van een onderliggende ziekte. Men zal bij het áánhouden van deze gezondheidsklachten daarom altijd de huisarts moeten gaan raadplegen. Met name wanneer men deze gezondheidsklachten al reeds in wat ernstige mate heeft.

Let wel: Opgezwollen enkels kunnen eveneens ontstaan als bijwerking van het gebruik van bètablokkers. Ook de voeten en de onderbenen kunnen daarbij zijn opgezet. Als dit zich voordoet is het zeer verstandig daarvoor een arts te gaan consulteren.


Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.