KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHVaak plassen

Als men vaak moet plassen, moet men frequent urineren. Het is maar net hoe men dat wil gaan uitdrukken. Aan 'urineringsdrang' is op deze website al vaker een artikel gewijd. Klik daarvoor op deze link. Ook aan nachtelijke urinelozingen is op deze website een artikel gewijd. Klik daar voor op deze link. Maar aan de fysieke oorzaken van plasproblemen is tot nu toe op deze website niet veel aandacht besteed. Dat manco gaan wij hier op deze webpage invullen.

De allermeest bekende fysieke oorzaak van plasproblemen speelt alleen een rol van betekenis bij het mannelijke part van het menselijke ras. Die oorzaak is namelijk gelegen in een klier die bij de man, vlak onder de blaas, om de urinebuis heen is gelegen. Die klier is vooral bekend onder de benaming 'prostaat'. De prostaat produceert een aantal hulpstoffen die tijdens de ejaculatie aan de spermatozoën worden toegevoegd. De prostaat heeft de merkwaardige eigenschap dat deze gedurende het leven van de man steeds doorgroeit. De groei van de prostaat wordt geregeld door hormonen. Op oudere leeftijd kan de prostaat vrij groot worden. Hierdoor kan hij op de urinebuis gaan drukken, waardoor het plassen moeilijker gaat. Men spreekt dan van prostaathyperplasie. Deze aandoening is lang niet altijd van maligne aard.

Als men vaak moet plassen kan dat ook komen door een hypertone blaas. De druk in de blaas loopt dan bij de vulling te snel op. Dat veroorzaakt dan onterecht snel het gevoel dat men moet gaan plassen. Men heeft dan vrij gauw het gevoel te moeten gaan plassen, terwijl dat in feite nog niet nodig is. Een gevoel van aandrang krijgt men normaliter vanaf het moment dat de blaas voor ongeveer een derde gevuld is. Er is dus gewoonlijk nog wel genoeg opslagcapaciteit in de blaas als men het gevoel krijgt dat men moet gaan plassen. Als men behept is met een zwakke sluitspier van de blaas, zal men minder goed de in de blaas aanwezige urine kunnen gaan vasthouden. Dat is ook het geval als men behept is met zwakke bekkenbodemspieren. De versnelde aandrang om te moeten gaan plassen, is in tegenstelling tot bij een hypertone blaas, in deze beide gevallen dus wel reëel. Dat is overigens ook het geval bij een blaas die in zekere mate is gekrompen. Het krimpen van de weefsels waaruit de blaas is opgebouwd, veroorzaakt dat de opslagcapaciteit van de blaas afneemt. Aangezien er dan minder urine in de blaas kan worden opgeslagen, moet men dan over het algemeen ook vaker gaan plassen. Er is in dat geval sprake van een overactieve blaas. Kenmerkend voor een overactieve blaas is het ongecontroleerd samentrekken van de blaasspier, of althans het gevoel te hebben dat dit gebeurt. Medici hebben het ook wel eens over urge-incontinentie. Als men last heeft van urge-incontinentie, wordt een foutief signaal aan de hersenen afgegeven. Een signaal aan de hersenen om de blaas te gaan legen. Dit terwijl deze nog niet vol is! Hierdoor ontstaat dan de plotselinge aandrang. Inkrimping van de blaas door bestraling (radiotherapie) van de bekkenstreek is daar de meest vóórkomende oorzaak van. Maar de oorzaak kan ook gelegen zijn in de inname van een medicijn dat onder andere wordt ingenomen om de afweer van het lichaam tegen indringers te gaan onderdrukken.

N.B. Degene die nogmaals de informatie over urineringsdrang en nachtelijke urinelozingen wil gaan nalezen, verwijzen wij door naar de beide links die in de eerste alinea van dit artikel zijn geplaatst.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.