KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHSPIERPIJN / SPIERZWAKTE

Het is een bekend gegeven dat de spieren van mensen, die gedurende lange tijd een cortisonpreparaat gebruiken, gaan verzwakken. De spierzwakte die daardoor wordt veroorzaakt kan zo evident zijn, dat zelfs het dragen van een kleine tas met boodschappen al als hinderlijk zwaar wordt ervaren. En die spierzwakte lijkt op zeker moment zelfs uit te kunnen gaan monden in een lichte, maar irritante gewaarwording van pijn in sommige spieren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de maar al te goed bekende armspieren. Namelijk de biceps en de triceps.

Het cortisonpreparaat waarbij dit probleem zich kan voordoen, bevat hetzelfde hormoon wat door de bijnieren in het bloed van mensen wordt afgegeven. Namelijk het zogenaamde bijnierschorshormoon: 'corticosteroïde'. Dit hormoon heeft een ontstekingsremmende werking. Het betreffende hormoonpreparaat is kunstmatig gefabriceerd, maar de werking ervan is hetzelfde als het cortisolhormoon wat in de bijnierschors van mensen wordt gevormd. Bij gebruik van het kunstmatig gefabriceerde cortisolhormoon, wordt de eigen aanmaak van dit hormoon onderdrukt. En het heeft ook een aantal vervelende bijwerkingen. Zoals de hierboven reeds vermelde spierzwakte. Een bijwerking van dit preparaat die ook niet moet worden onderschat, is de spierpijn die het kan veroorzaken. De aard van die spierpijn is dusdanig dat ze nog wel is te verdragen, maar het nare daaraan is dat het uitermate irritant is. En dat men zich maar moeilijk aan die spierpijn kan onttrekken. Ook en vooral niet tijdens de slaap. Dit betekent dat de slaaprust er ernstig door zal worden verstoord. Men wil dan natuurlijk ook zo gauw mogelijk van die pijn afkomen.

En zonder pijnstillers te gaan innemen, lijkt dat goed mogelijk te zijn. Namelijk door die verzwakte spieren een aantal keren even flink aan het werk te gaan zetten. Juist daardoor zou die irritante spierpijn weleeens over kunnen gaan. Dat is misschien minder vreemd dan het klinkt. Want door het stimuleren van het gebruik van die verzwakte spieren, neemt de kracht van die spieren flink toe. Met als resultaat dat die spieren in het vervolg minder verzwakt zullen zijn. En let wel: juist het feit dat die spieren verzwakt waren geraakt, zal er allicht toe kunnen hebben bijgedragen dat die spierpijn zich heeft kunnen vóórdoen.

Maar in hoeverre is het verantwoord om juist met verzwakte spieren spieroefeningen te gaan doen. Dat zal geen groot probleem hoeven zijn, zolang men dat niet te rigoureus doet. Doe het dus niet ál te heftig en ook niet ál te lang! En let er op dat men dit met de juiste tiltechniek gaat doen. Klik voor informatie daarover op déze link, ofwel op de vólgende link. Als men bijvoorbeeld zou besluiten om voor het versterken van de armspier, die bekend staat als de 'biceps', een zware salontafel tien maal achterelkaar aan één kant een centimeter of twintig te gaan opheffen, is dat op zich een goede oefening voor de armspier. Voorzover men dat tenmimste met de juiste tiltechnieken gaat doen. Want anders is de mogelijkheid meer dan denkbeeldig dat men daar rugpijn door oploopt. De armspier die bekend staat als de 'triceps' zou men bijvoorbeeld kunnen gaan oefenen met het wegduwen van een zwarte tafel, welke op een vloertapijt is geplaatst. Deze spier dient er namelijk voor om de onderarm te gaan strekken.

N.B. De medische term voor spierverzwakking is: sarcopenie.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.