KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHGewone lage rugpijn

A-specifieke lage rugpijn die gelokaliseerd is in het onderste gedeelte van de rug (onder de onderste ribben) is meestal niet zozeer een ernstige, maar daarentegen wel een erg lastige, kwaal. Het is een kwaal die met name ook als vermoeiend moet worden omschreven. "Ik weet niet waar ik het zoeken moet", hoort men mensen met een dergelijke vorm van rugpijn vaak zeggen. Wat men daar dan vooral mee bedoelt, is dat men niet weet hoe men zonder ongemak moet zitten, dan wel liggen. Als men niet behaaglijk kan zitten, betekent dat niet alleen datgene dat men zittend niet lekker kan uitrusten, maar ook vaak dat men niet lekker kan zitten hobbyen of kan zitten werken. Want veel hobby's en veel werk dienen immers zittend te worden uitgevoerd. En als men niet behaaglijk kan liggen, betekent dat dat men ook niet lekker kan liggen uitrusten c.q. lekker kan liggen slapen.

Maar wat men daarentegen vaak wel kan doen, als men met deze kwaal is behept, is wandelen. Als men door de rugpijn niet in staat is om te werken, heeft men daar ook nog eens mooi de tijd voor. Uiteraard moet men dan wel op een rustige en ontspannen manier gaan wandelen. Het is dan niet nodig om snel te gaan wandelen, noch om hevig met de armen te gaan zwaaien. De lichaamsbeweging op zich, het genieten van de wandeling, het versterken van de spieren en het verbranden van de nodige calorieën zijn daarbij met name van belang. Als men niet in de gelegenheid is, om als remedie tegen rugpijn te gaan wandelen, kan men er ook heel goed voor gaan kiezen om te gaan traplopen. Tijdens het traplopen zal men waarschijnijk weinig last van de rugkwaal hebben. De rugpijn zal door dat traplopen weliswaar niet als bij toverslag verdwijnen, maar het zou best wel eens een zeer goede manier kunnen blijken te zijn om betrekkelijk snel van de rugpijn af te komen. Traplopen is ook een goede manier om in korte tijd flink wat extra lichaamsbeweging op te doen. En het hoeft niet eens veel tijd te nemen. Stel dat men iedere dag 22 keer achterelkaar de trap op- en neerloopt, dan heeft men bij trappen met 13 treden (de situatie zoals die in de meeste huizen in Nederland voorkomt) op een enkele meter na de hoogte bereikt van het eerste platform van de Eiffeltoren in Parijs. En de tijd die u daarmee kwijt zult zijn, zal niet meer dan 10 minuten bedragen, al neemt men tijdens het traplopen ook nog enkele keren zeer korte tijd een klein beetje rust om te gaan uithijgen.

Voor bevordering van het genezingsproces, maar vooral ook om rugpijn al bij vóórbaat te voorkómen, moet men er op bedacht zijn geen overhaaste bewegingen te maken. Het maken van overhaaste bewegingen is iets wat bij bepaalde teamsporten, zoals volleyball, nogal gemakkelijk vóórkomt. Mocht men eenmaal last van rugpijn hebben, dan zijn dat soort sporten dan ook uit den boze.

Tijdens de andere bezigheden die men zoal doet, moet men er ook op bedacht zijn dat men de rug zo weinig mogelijk eenzijdig gaat belasten. Als men op reis gaat, kan men de mee te nemen koffer tegenwoordig vaak wel laten rollen. Meestal zitten er wel wieltjes onder. Voor die omstandigheden dat dat niet lukt, zou men er vaak ook voor kunnen gaan kiezen om de bagage niet in één koffer te stoppen, maar om deze over twee koffers te verdelen. Als men de bagage op die manier met twee handen draagt, wordt het lichaam niet eenzijdig belast. Heeft men alles in één wielkoffer gedaan, dan is dat ook prima, maar er kunnen zich dan wel omstandigheden voordoen dat men die koffer dan toch een kort stukje moet dragen. Als men de koffer dan met beide handen oppakt en voor de buik draagt, zal het lichaam óók niet eenzijdig worden belast. Als men een emmer water moet gaan dragen, zou men dezelfde hoeveelheid water ook over twee emmers kunnen gaan verdelen, tenminste voorzover men de beschikking over twee emmers heeft. Is dat niet het geval en moet men een volle emmer met water (of met de een of andere andere vloeistof) dragen, dan zou men de emmer met de betreffende vloeistof niet met een naar beneden hangende onderarm moeten dragen. Maar daarentegen met een arm waarvan de elleboog in de zij van het lichaam is gestoken. Dat heeft twee grote voordelen. Het eerste voordeel daarvan is, dat men dan gemakkelijker de rug recht kan houden. En het tweede voordeel daarvan is, dat men dan veel minder gauw vloeistof uit de emmer zal gaan morsen.

Het optillen van een een zwaar voorwerp moet men in het belang van het voorkómen van rugproblemen zoveel mogelijk gaan mijden. Doet er zich een situatie voor waarin dat toch noodzakelijk is, dan moet men er goed om denken dat men dat niet onnadenkend en overhaast gaat doen. Voor het optillen van zware voorwerpen is verder op deze site nog specifieke informatie over de juiste tiltechniek aanwezig. Die informatie kan men onder anderen naar voren halen door op deze link te gaan klikken.

Rugpijn ontstaat ook vaak doordat men op een te zacht matras slaapt. Als het matras onder het gewicht van het lichaam teveel naar beneden toe doorbuigt, ligt men met een gebogen rug op bed. Dat is natuurlijk niet goed voor het lichaam en voor de nachtrust. Slaapt men met zijn tweeën op een tweepersoonsmatras en is het verschil in lichaamsgewicht tussen beide personen zo langzamerhand wat te groot geworden, dan zal de ene persoon mogelijk geconfronteerd worden met een te zachte en de andere persoon met een te harde ondersteuning van de rug. De oplossing hiervoor kan onder andere zijn dat men twee eenpersoons matrassen in het bed legt. Vaak is het dan nodig om voor beiden een nieuwe, goed ondersteunende, dikke matras te gaan kopen.

Mocht men behept zijn met zwaar overgewicht, of met al te zware borsten, dan kan ook dat de achtergrond van het rugpijnprobleem zijn. Rijdt men in een auto waarin het lichaam sterk aan trillingen wordt blootgesteld, of wordt men op een geheel andere wijze aan onnatuurlijke lichaamstrillingen blootgesteld, dan kan ook dat tot de rugpijn hebben geleid.

Kampt u voortdurend met rugpijn? Dan is het van belang dat u ontdekt waardoor die rugpijn wordt veroorzaakt. Want wanneer u die oorzaak wegneemt, zal die rugpijn ook verdwijnen. Dat zal overigens meestal niet van vandaag op morgen gaan plaatsvinden. Maar meestal is het probleem na anderhalve maand wel voorbij. Uiteraard is dat nog vrij lang. Maar als men rugpijn heeft, dan heeft men vaak ook het gevoel dat het nooit meer goed zal gaan komen. "Mijn rug is nu eenmaal versleten", denkt men dan al gauw. En in dat perspectief zal al die tijd van ellende, dan meestal toch nog relatief gauw voorbij blijken te zijn.

Mocht u na verloop van enkele weken nog niet eens te kunnen blijken wandelen, of anderzijds niet zonder pijn blijken te kunnen bewegen, dan is het verstandig om voor een consult naar uw huisarts te gaan. Dit is ook verstandig wanneer de pijn na afloop van een enkele week nog steeds even heftig, of zelfs heftiger, aanwezig is. En u moet in het geheel niet wachten met het consulteren van uw huisarts, als u buiten uw hoofdpijn om ook andere merkwaardige gewaarwordingen aan uw lichaam doet. Zoals het niet goed kunnen plassen, of het hebben van pijn in een van uw benen of het zich vóórdoen van gevoel- en/of krachtverlies in uw benen.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.