KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHOverstrékte spieren

Het overstrékken van een spier betekent: het tot zoverre uitrekken van een spier dat deze pijn gaat doen. In plaats van het begrip 'het overstrékken van een spier', spreekt men in een dergelijke situatie meestal van 'het verrekken van een spier'. Een verrekking of overstrékking is dus een blessure waarbij spieren te ver oprekken. Niet alleen de spieren kunnen overigens een verrekking of overstrékking ondergaan, maar ook de gewrichten. Na het ontstaan van een spierverrekking zal men bij het bewegen van de betreffende ledematen een scherpe pijn gewaar worden. In een situatie waarbij men de betreffende ledematen niet beweegt, zal men evenwel ook pijn ervaren. Maar dan eerder een voortdurende en vervelende doffe pijn. Bij een spierverrekking is de spier niet gescheurd. Er treden hierbij doorgaans ook geen zwellingen of bloeduitstortingen op.

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin men een overstrékte spier oploopt. Tijdens het sporten gebeurt dit vrij regelmatig, vooral wanneer het fanatisme hierbij een grote rol speelt, zoals dat bij wedstrijdsporten helaas veel te vaak het geval is. Een overstrékte spier kan men ook in andere situaties oplopen, die niet meteen aan het uitoefenen van een sport zijn gelinkt. Bijvoorbeeld bij het meemaken van het één of andere lelijke valincident. Vooral het valincident waarbij men, tijdens het lopen, voorover duikelt. Een valincident wat zich ondermeer voordoet bij een zogenaamde festinatie. Een val op de uitgestrékte arm kan dan van het ene op het andere moment triceps-letsel veroorzaken.

Geef na het incident de overstrékte spier beslist wel voldoende rust. Wanneer men een spier overstrékt, dient men meteen te stoppen met de activiteit waardoor de blessure is ontstaan. Het gaat hierbij immers onmiskenbaar om scheurtjes in de spiervezels . En verdere inspanning kan er in dat geval voor zorgen dat de spieren verder scheuren, waardoor de blessure een stuk ernstiger zal kunnen gaan worden. Bij spierscheuring zullen er fibrinevezeltjes worden gevormd om de scheur te herstellen. Als men te snel weer in actie komt, zal men die nieuwe, broze vezeltjes opnieuw gaan breken. Drie dagen rusten is om die reden zeer aan te raden.

Veel spierverrekkingen ontstaan bij het tillen van zware voorwerpen en/of het verkeerd optillen van die voorwerpen. Ook het ál te vaak gebruikmaken van een bepaalde spiergroep, vooral als het enigszins ongewone bewegingen betreft, kan dergelijke verrekkingen veroorzaken. Bij een vervelend trauma, door een ongeluk, komen spieroverstrékkingen eveneens regelmatig voor. De eerste stap bij een verrekte spier (en ook bij de meeste andere vormen van spierletsel) is in ieder geval om de spieren rust te geven. Dit zou niet alleen kunnen inhouden dat men een aantal dagen zijn beroep niet kan uitoefenen, maar ook dat men een aantal dagen niet zal kunnen gaan sporten. Want spieren herstellen nu eenmaal het snelst als ze genoeg tijd krijgen om te rusten. Blijkt het herstel echter langer dan een paar weken te duren, dan is er een aanzienlijk deel van de spiervezels gescheurd, of er zijn gewrichten en/of ligamenten bij betrokken. Zeurende, doffe pijn is meestal indicatief voor een verrekte spier, terwijl scherpe en/of schietende pijn bij beweging vaak wordt veroorzaakt door een verstuiking van een gewricht, of een ligament. Een gematigde, tot ernstige verrekte spier zal meestal snel leiden tot een blauwe plek, wat aangeeft dat enkele bloedvaten die de spier van voeding voorzien, beschadigd zijn geraakt en zijn gaan lekken.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.