KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHSporten en andere lichamelijke occupaties voor een goede werkefficiëncy

Het op regelmatig wijze beoefenen van één of meer sporten is een uitermate goede zaak, voor zowel het lichaam als voor de geest. Maar bij menige sporter zijn dat bijkomende voordelen van het sporten. Want vaak is het doel van het sporten erop gericht om de fysieke en/of mentale prestaties door middel van training en wedstrijden te verbeteren. In dat soort situaties zijn de sporten die men beoefent erg prestatiegericht. Met alle nadelen van dien! De lichaamsbeweging die zo goed is voor de mens en waarvan men door te sporten verzekerd zou moeten zijn, komt dan als doel van het sporten op de tweede plaats te staan. En dat hindert niet al te veel, zolang de prestatiegerichtheid van die sporten maar niet al teveel de boventoon gaat voeren. Aan het grote belang van het verkrijgen van voldoende lichaamsbeweging is op een aparte website uitgebreid aandacht besteed. Klik dáárvoor op de volgende link: gezondheidseffecten van lichaamsbeweging.

Eén groot voordeel van het opdoen van genoeg lichaamsbeweging is op die betreffende webpage echter wel onderbelicht gebleven. Dat voordeel is namelijk het gegeven dat men door het verkrijgen van genoeg lichaamsbeweging ook creatiever zal blijken te worden. En wel in de periode waarin men in feite nog murv is van de inspanning die men heeft geleverd. De moeheid welke men in zijn lichaam ervaart, veroorzaakt namelijk zonder erbij te denken, een vrij diepe vorm van lichamelijke en geestelijke ontspanning. En het is juist die diepe vorm van ontspanning, die een situatie doet ontstaan waarin mensen zo vaak creatieve topprestaties kunnen leveren. Vanwege de moeheid als gevolg van de geleverde inspanning verdwijnt ook als vanzelf de stress die men allicht had opgelopen. En stress is nu eenmaal een factor welke een grote sta in de weg is voor de menselijke creativiteit. De afwezigheid van stress in het menselijk lichaam komt de gezondheid van mensen ook nog eens zeer ten goede. Als de stress eenmaal uit het menselijk lichaam zal zijn verdwenen, zal ook de ademhaling van die mensen, zich gaan verdiepen. En in die toestand, waarbij het lichaam tot een diepe vorm van ademhaling overgaat, zal de toestand van ontspanning zich in het menselijk lichaam nog meer gaan verdiepen. En vervolgens zal ook het probleemoplossend vermogen van mensen gaan toenemen. Om zichzelf een goede wijze van ademhaling aan te gaan leren, kunt u klikken op de volgende link.

Mensen met rust in hun hoofd kunnen ook verreweg het meeste werk aan. Dat is een aperte waarheid. Geduld is wat dat betreft ook van groot belang. Geduldige mensen bereiken op de lange duur het meest. Het is daarbij ook van groot belang dat men goed gefocust blijft op hetgeen men wil gaan doen. Dat lukt over het algemeen het best wanneer men een goede relatie heeft met de andere mensen waarmee men contact heeft. In een werkplaats (of op een kantoor) met betrekkelijk veel mensen, is de kans op een goede werksfeer normaliter veel kleiner dan het geval is in een werkplaats (of op een kantoor) met relatief weinig mensen. Dat is een factor waarmee men rekening zou moeten houden bij het streven naar goede werkprestaties. Samen sporten zou wat dat betreft ook van groot belang kunnen zijn. Zolang dat tenminste niet ontaardt in prestatiegericht sporten. Een sportieve activiteit die in vele werksituaties het meest gunstig uitwerkt voor het verhogen van de prestaties, is de gezamelijke wandeling tijdens de lunchpauze. Problemen die door diep nadenken zijn op te lossen zijn over het algemeen het best te bevatten door mensen die een goede onderlinge verstandhouding met elkaar hebben en die ook nog eens voldoende lichaamsbeweging opdoen.