KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHWitte spieren

Om gezondsheidsredenen wordt mensen vaak aangeraden om voor hun voeding, in plaats van voor rood vlees, voor wit vlees te gaan kiezen. 'Wit vlees is veel beter voor de gezondheid', zegt men daar dan bij. 'Maar klopt dat wel?', zal men zichzelf dan kunnen gaan afvragen. De reden dat sommige mensen voor wit vlees verkiezen, is namelijk niet dat zij dat doen omdat het gezonder is dan rood vlees, maar omdat zij wit vlees lekkerder vinden. Dat is al heel lang een waarheid als een koe. Maar de koe waaraan in dit gezegde wordt gerefereerd, is niet de werkelijke leverancier van het hiervoor genoemde witte vlees, maar in tegenstelling daartoe wel het kalf van de koe. Van kalveren die op een heel speciale wijze worden gevoed en gehuisvest, krijgt men het zo hogelijk gewaardeerde witte vlees (dit witte kalfsvlees wordt overigens ook wel 'blank vlees' genoemd). Het bevat namelijk opmerkelijk weinig van de voor de kleur van het vlees zo belangrijke stof 'myoglobine'. Deze spierkleurstof zorgt voor het rode uiterlijk van het vlees.

Het is echter een grote vergissing om te denken dat dit blanke vlees zoveel gezonder is dan het rode vlees. Beide vleessoorten zijn afkomstig van het rund. En rundvlees is nou eenmaal minder gezond dan het vlees dat afkomsig is van gevogelte. Kalkoenen en kippen behoren tot het soort gevogelte waarvan het vlees afkomstig is wat als minder ongezond wordt beschouwd dan het vlees van koeien en varkens. En de kleur van dit vlees is ook duidelijk veel witter dan het vlees van de beide hiervoor genoemde soorten boerderijdieren. Vandaar dat dit vlees bekend staat als 'wit vlees'. Maar het witte vlees wat van gevogelte afkomstig is, is heel wat anders dan het witte vlees wat van die op een speciale manier gefokte kalveren afkomstig is.

Dus het gezondheidsadvies om in plaats van het consumeren van 'rood vlees', over te gaan op het consumeren van wit vlees, geldt niet voor het consumeren van het witte vlees wat afkomstig is van die op een speciale manier gefokte kalveren. De laatst genoemde kalveren zijn de welbekende 'kistkalveren', die bekend staan om het zo smaakvolle vlees. Maar kistkalveren zijn kalveren met een deficiëntieziekte. Dat wil zeggen een ziekte die gerelateerd is aan een gebrek aan een bepaald voedingselement. Het voedingselement waar het hier om gaat is het mineraal ijzer. Het mineraal dus wat in het latijn als 'ferrum' bekend staat. En wat met het chemisch symbool 'Fe' wordt aangeduid. De gebreksziekte waarbij ijzergebrek de veroorzakende factor is (Fe-deficiëntie), wordt ook wel anemie (ofwel bloedarmoede) genoemd. Het kenmerkende witte vlees dat er door deze gebreksziekte bij de betreffende kalveren aanwezig is, is duidelijk niet het witte vlees waarop wordt gedoeld in de adviezen die verband houden met het aanwennen van een gezonder eetpatroon. Want hoewel het daarbij wel gaat om mager en dus relatief gezond vlees, is het ijzergehalte van dat vlees wel dermate laag, dat dat vlees om die reden niet tot de gezonde vleessoorten kan worden gerekend.

De kistkalveren die jarenlang in Nederland werden opgefokt, groeiden op in een dermate beperkte ruimte dat die kalveren nauweijks konden bewegen. En in die beperkte ruimte konden zij ook nog eens heel weinig van hun omgeving zien. De voeding die zij kregen, bevatte opzettelijk weinig, of helemaal geen ijzer. Door deze manier van huisvesten van de kalveren en door deze wijze van voeding van de kalveren verkreeg men bijzonder wit vlees. Het vlees dus wat door vele consumenten zo werd geambiëerd, maar wat niet de gezondheidsvoordelen had van het witte vlees van gevogelte. Het lage hemoglobinegehalte in het bloed van de kistkalveren zal ook de gezondheid van die kalveren zelf op dusdanige wijze hebben aangetast, dat die kalveren er erg lusteloos door moeten hebben uitgezien. En bovendien zullen ze daardoor erg stram in hun spieren zijn geweest. Die stramheid werd natuurlijk ook nog eens bevorderd door de nauwe ruimte waarin zij hun korte leventje moesten gaan slijten.

N.B. Mocht men te weten willen komen wat zoal de gezondheidseffecten van Fe-deficiëntie bij mensen zijn, dan kan men op deze link gaan klikken.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.