KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHEen vuiltje in het oog

Ten eerste: probeer zoveel mogelijk te voorkómen dat u in het oog gaat wrijven! Opdat u de situatie niet zal gaan verergeren. Let wel: een corpus alienum in het oog voelt vaak aan als een korreltje, of als een stofje.

Een vuiltje wat in het oog terecht is gekomen, is gewoonlijk betrekkelijk gemakkelijk te verwijderen. Tenminste voorzover dat vuiltje slechts losjes op de oogbol ligt en niet in de oogbol steekt . Een vuiltje wat zich op de oogbol bevindt, zal daar gewoonlijk wel aan blijven kleven als gevolg van de er aanwezige hoge graad van humiditeit. De irriterende pijn die men in een dergelijk geval gewaar zal worden, zal al snel enige afscheiding van traanvocht op gang brengen. Door te gaan tranen zou dat vuiltje wel eens spontaan kunnen worden afgevoerd. Door snel met de ogen te knipperen zal men de afscheiding van traanvocht nog eens extra kunnen trachten te stimuleren. Trek daartoe eventueel ook aan de beide oogleden van het aangedane oog en knipper nog een tijdlang door.

Kinderen zullen in een dergelijke situatie meestal duidelijk hoorbaar en zichtbaar gaan huilen. Voor een ouder of een verzorger van kinderen is het daardoor gauw duidelijk dat er iets met hen aan de hand is. Het mooie is dat door die overvloed aan traanvocht een eventueel vuiltje, wat zich in de ogen bevindt, vaak spontaan wordt weggespoeld. Bij kinderen of bij volwassen mensen, die door die pijn echter niet als vanzelf zijn gaan huilen, kan men ook wat water in de ooghoek van het betreffende oog gaan druppelen. Dit kan men heel eenvoudig doen door één of meerdere vingers van een goed gewassen hand in een kommetje met schoon (en niet te koud) water te steken en dan vervolgens dat water boven de ooghoek van dat oog van de vingers af te laten druppelen. De betreffende persoon moet het hoofd dan wel achterover houden en men zal de ooghoek van het aangedane oog dan moeten ontbloten door met twee vingers de beide oogleden voorzichtig uit die betreffende ooghoek vandaan te gaan schuiven. Mocht men het vuiltje niet op de oogbol gewaar kunnen worden, dan kan het vuiltje zich ook weleens achter één van de beide oogleden bevinden. In een dergelijk geval kan het nodig zijn om die betreffende oogleden om te gaan klappen. Een vuiltje wat zich achter één van de oogleden bevindt, kan dan alsnog zichtbaar worden.

Het kan ook helpen om het oog met (schoon) water uit te spoelen. Namelijk door (met schone handen) bijvoorbeeld water vanuit een kom in het oog te gaan spatten. Of door dit te doen door middel van een zogenaamde oogdouche, tenminste als men het geluk heeft dat er in uw directe omgeving een dergelijke oogdouche ter beschikking staat. Als men het vuiltje in het oog ziet zitten, kan men ook proberen om het vuiltje door middel van een vochtige doek voorzichtig (richting de ooghoek) uit het oog vandaan te gaan schuiven. Mocht men toevallig recent een flesje met oogdruppels in huis hebben gehaald, dan zou men het oog ook daarmee kunnen bevochtigen.

Ter geruststelling: kleine, oppervlakkige beschadigingen van zowel het bindvlies in het oog, als wel van het hoornvlies in het oog, genezen vaak heel snel.

Bieden bovengenoemde adviezen geen uitkomst, dan is het zeker nodig om medische hulp voor dit probleem in te gaan schakelen. Daarvoor is het niet meteen noodzakelijk om naar een oogarts te gaan. De huisarts zal in dat geval doorgaans afdoende hulp kunnen bieden, want deze heeft een aantal mogelijkheden ter beschikking om in die situatie handelend op te kunnen treden. En een huisarts zal daarbij zo nodig ook nog eens voor plaatselijke verdoving kunnen weten te zorgen. Als men op weg gaat naar een huisarts, dan is het echter wel aan te raden om het oog 'for the time being' te bedekken met een natte doek.

Heeft men met chemicaliën gewerkt en is er een bepaalde quantiteit van die chemicaliën in het oog terecht gekomen, dan is het wel van het grootste belang om die chemicaliën zo gauw mogelijk met water uit het aangedane oog weg te gaan spoelen. Nog voordat men met dat probleem naar de huisarts gaat.Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.