KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHVerminderd loop-, optil- en draagvermogen van mensen

Als uw vermogen om te lopen in korte tijd zienderogen blijkt te zijn verminderd, is dat dermate bijzonder dat daar een duidelijke oorzaak voor moet kunnen worden aangewezen. Het kan zijn dat dat verminderde loopvermogen gepaard gaat met pijn in de spieren of in de gewrichten die zich in de benen bevinden. De oorzaak van de genoemde kwaal zal dan ook in die spieren, of in die gewrichten, moeten worden gezocht. Als u daarentegen ziek bent, is het niet zo vreemd dat uw loopvermogen door de met die ziekte gepaard gaande algemene malaise is verminderd. Maar als u niet ziek bent, of als uw wel aanwezige ziekte niet goed uw verminderd loopvermogen kan verklaren, moet er logischerwijs toch een andere steekhoudende verklaring voor uw verminderd loopvermogen aanwezig zijn.

Als u niet alleen met verminderd loopvermogen kampt, maar bovendien met verminderd optil- en draagvermogen, wordt de situatie reeds wat duidelijker. Want in dat geval schiet de kracht waarmee u met uw spieren invloed op uw directe omgeving kunt uitoefenen, duidelijk tekort. Voor dat vrij plotselinge verlies aan spierkracht moet dan een duidelijke oorzaak kunnen worden aangewezen. Het kan zijn dat u in die gevallen nog slechts zwalkend kunt lopen; dat uw spiercoördinatie is verslechterd en dat u bemerkt dat u minder gemakkelijk in staat bent om eenzelfde voorwerp op te tillen en/of te te dragen als waartoe u gewoonlijk in staat bent. Het kan ook zijn dat u in die gevallen eerder valt en bij een val minder gemakkelijk in staat blijkt te zijn uw lichaam op te vangen. Verder kan het zijn dat u, wanneer u wilt gaan zitten, u dat niet meer in een vloeiende lijn blijkt te kunnen doen. En dat u dus veeleer op uw zitplaats neerploft, dan dat u daarop neervlijt. Het is ook heel goed mogelijk dat het u meer moeite kost om uit een liggende houding, of zelfs uit een zittende houding, op te gaan staan. Ook kan het traplopen u meer moeite kosten. Verder zou u kunnen bemerken dat u op bepaalde momenten door uw knieën lijkt te zakken.

Als dit alles het geval is, of na verloop van tijd het geval zou blijken te zijn, dan heeft dat mogelijk te maken met het gebruik van Prednison (het synthetische bijnierschorshormoon). Dit medicijn heeft ondermeer een onderdrukkende uitwerking op ontstekingen in het lichaam. Net als het geval is met het lichaamseigen corticosteroïd dat bekend staat onder de naam cortisol. Zelfs enkele maanden nadat u met het gebruik van dit medicijn bent gestopt, kan het genoemde verzwakkende effect op uw spieren zich nog voordoen. Een merkwaardig fenomeen hierbij is dat de spieren juist in de ochtend opvallend veel zwakker zijn dan in het verdere verloop van de dag. En dat u 's avonds vaak versteld zult zijn over het opgetreden herstel van uw spierkracht. Tenminste wat betreft de spieren die in de loop van de dag, ondanks alles, toch flink zijn gebruikt.

Mocht u van mening zijn dat u niet Prednison heeft gebruikt, maar in tegenstelling daartoe Prednisolon, dan maakt dat niet uit. Het gaat dan in feite om hetzelfde medicijn. Dus ook het gebruik van Prednisolon kan het verzwakkende effect op uw spierkracht hebben veroorzaakt.

De lichamelijke beperkingen die men van het verzwakken van de spieren ervaart, zijn uiteraard sterk afhankelijk van de beginsituatie waarin uw spierkracht zich bevond. Dus voordat u met het gebruik van Prednison begon. Op iemand van hoogbejaarde leeftijd, met een door de ouderdom reeds sterk afgenomen spierkracht, zal de invaliderende invloed van Prednison betrekkelijk groot kunnen zijn. Terwijl dit bij iemand, waarbij in de beginsituatie voor alle levenssituaties nog een groot surplus aan spierkracht aanwezig was, veel minder beperkingen in het dagelijks functioneren zal gaan opleveren. Hoewel sommige mensen door het gebruik van Prednison dus tegen relatief veel lichaamsbeperkingen zullen kunnen gaan aanlopen, valt ook voor hen veel te redden. Namelijk door gerichte spierkrachttraining.

De belangrijkste spier binnen het menselijk lichaam is het hart. Het is dan ook jammer dat het gebruik van Prednison een verzwakkende uitwerking op het spierweefsel van het hart heeft. Als u bij het uitoefenen van de één of andere sport, of bij het uitvoeren van een lichamelijk belastend karweitje, opvallend gauw moe blijkt te worden, kan dat mogelijkerwijs op het conto van het gebruik van Prednison worden geschreven.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.