KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHTrillende handen

Wanneer aan mensen wordt gevraagd om de armen voor zich uit te steken, zal men bij iedereen wel een lichte beving in de vingers kunnen waarnemen. Dat verschijnsel doet zich in nog meer versterkte mate voor bij hevige emoties van de betreffende mensen. Maar wanneer het beven heftiger wordt en wanneer dat het normale dagelijks functioneren beïnvloedt, is er sprake van een tremor. Meestal gaat het bij een tremor om het trillen van zowel de handen, als de onderarmen. Bij deze meest voorkomende stoornis in de beweging, spreekt men van 'een essentiële tremor'. Hierbij trillen niet alleen de handen en de onderarmen, maar ook de benen en het hoofd. Zelfs de stem van de patiënt kan gaan trillen. Bij mensen met trillingsverschijnselen zal men al gauw gaan denken aan de ziekte van Parkinson. Maar bij een essentiële tremor is daar geen sprake van.

Het drinken van koffie kan dat trillen erger maken. Maar ook roken, angst, paniek en stress. Het feit dat ook het drinken van koffie hierop een verergerend effect heeft, is op zijn minst opvallend. Want in een ander geval is juist het stoppen met het drinken van koffie, de oorzaak van het symptoom 'trillende handen'. Of juister: het stoppen met de consumptie van cafeïne bevattende voedselwaren en/of drankwaren. Het zich onthouden van cafeïne heeft namelijk enige vervelende ontwenningsverschijnslen tot gevolg. Zoals ernstige hoofdpijn en trillende handen. Mensen die afhankelijk zijn van cafeïne, zullen dus juist ook bij onthouding van cafeïne last kunnen krijgen van trillende, en/of bevende handen. Dit wordt veroorzaakt door de onwillekeurige samentrekking van de betreffende spiergroepen. Mensen met een te laag bloedsuikergehalte kunnen eveneens gaan trillen.

Ook vermoeidheid, alcoholontwenning, hyperthyreoïdie, inname van cafeïne, of het gebruik van drugs en andere stimulerende middelen zoals bijvoorbeeld: 'nicotine', kunnen daardoor worden beïnvloed hebben, alsook een verwonding, nervositeit, een vitamine B12-tekort, een tekort aan vitamine D en een tekort aan Calcium kunnen tot spiertrillingen leiden.

Trillende spieren worden ook wel 'spiertremoren' genoemd. Spiertrillingen kunnen ontstaan wanneer men gewoon meer van de spieren vraagt, dan zij aankunnen. De belasting is op dat moment als het ware té groot. Merkwaardig is wat dat betreft ook het verschijnsel van het onwillekeurig gaan trillen van de spieren van bepaalde lichaamsdelen. Namelijk in het geval men bang, of nerveus is (bijvoorbeeld tijdens het doen van een examen). Soms doet zich dit ook wel voor als men kwaad is. Als het probleem van het trillen echt ernstig is, zal men na verwijzing door de huisarts kunnen overgaan tot de inname van een 'bètablokker' (zoals bijvoorbeeld: propranolol). Hiermee zal men het effect van de adrenaline, die hierop van invloed is, kunnen gaan tegenwerken. Het kan echter ook gebeuren dat de spiervezels van een spier gaan trillen als gevolg van stimulatie, of beschadiging van een zenuw.

Als men al met al op zeker moment bij zichzelf bemerkt dat men de handen, of de vingers van die handen, niet goed weet stil te houden, is het dus nog lang geen uitgemaakte zaak dat men met een verschijnsel van de ziekte van Parkinson heeft te maken. Een kenmerkend symptoom van die ziekte is onder andere wel het symptoom dat de handen in een toestand van rust hevig beven. Mensen met Parkinson gaan ook trager bewegen. En uiteindelijk gaan ze bovendien, in tegenstelling tot de handen en de vingers, steeds minder bewegen. Dit noemt men hypokinesie. De gezichtsuitdrukking van mensen met Parkinson vervlakt tot een zogenoemd maskergelaat. Ze gaan monotoon en zachter praten. En krijgen ook een merkwaardige, stijve lichaamshouding. Ze gaan met schuifelende pasjes lopen, waarbij ze met hun bovenlichaam voorover gaan hellen. En doordat hun stem zachter wordt en ze steeds onduidelijker gaan praten, wordt het toenemend moeilijk om hen te verstaan.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.