KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

De smaak en de reuk kwijt

Het is een merkwaardige gewaarwording. Namelijk het feit dat men vrij plotseling ontdekt dat men tijdens het eten geen smaak meer bijkt te hebben. En dat niet alleen, maar dat men ook al geen reuk meer blijkt te hebben. Na het bekend worden van de symptomen van de ziekte COVID-19, welke zich voordoet na een besmetting met het nieuwe coronavirus, zal men erg kunnen gaan schrikken als men bij het eten van het één of ander voedingsproduct in het geheel geen smaaksensatie meer ervaart. En erger: dat men dan ook de eventuele geur van dat voedingsproduct totaal niet blijkt waar te nemen. De associatie van deze symptomen met de ziekte COVID-19 is dan gauw gelegd. Toch zijn deze symptomen niet uniek voor COVID-19. Dit verschijnsel doet zich namelijk ook wel voor ten gevolge van griep. Ook andere andere luchtweginfecties kunnen tot verlies van geur en smaak leiden. Men kan overigens ook met het coronavirus besmet zijn zonder ook maar enige geur- en smaakverlies te ervaren.

Het gebrek aan smaak ervaart men dan niet alleen bij het nuttigen van etenswaren en bij het innemen van bepaalde dranken, maar ook bij het drinken van water. Het water wat men tot zich neemt is dan zo merkwaardig smaakloos, dat men zich pas op dat moment realiseert dat het innemen van water normaliter ook gepaard gaat met een typerende smaaksensatie.

Smaakzin is het vermogen van een organisme om bepaalde chemische samenstellingen direct als smaken waar te nemen. Terwijl reukzin het vermogen van een organisme is om geuren waar te nemen. Omdat deze beide vermogens erg met elkaar zijn vervlochten, is het vaak moeilijk om te bepalen bij welk vermogen er sprake is van functieverlies. Datgene wat mensen als smaakverlies (ageusie) ervaren, blijkt soms reukverlies (anosmie) te zijn. Dit komt soms door een verstopping van de neuskanalen, omdat een belangrijk deel van de smaakzin in feite op geurwaarneming is gebaseerd.

Het verlies aan smaak wat men in dit soort gevallen ervaart, is nogal confronterend. Want wat is het leven zonder dat men kan genieten van het eten wat men inneemt? Er valt daarmee een flink deel weg van de lust om te leven. Dit is enigszins vergelijkbaar met de ervaring die men bijvoorbeeld heeft wanneer men blind lijkt te zijn geworden. Ook dan vervalt een flink deel van het genot wat het leven aan iemand kan bieden. Maar in tegenstelling tot blindheid, zal het verlies van smaak wel weer terug kunnen gaan komen. Althans als dit niet al te lang heeft geduurd. Om uit te gaan testen in hoeverre de smaak zich op zeker moment toch weer heeft hersteld, kan men er toe overgaan om een mespuntje mosterd in te gaan nemen. De sterke smaak die mosterd heeft, zou men normaal gesproken moeten gaan proeven. Zolang men dat niet proeft, is de smaak nog niet weer hersteld, zou men denken. Pas echter wel op men het innemen van mosterd. Want mosterd is dermate scherp voor de slokdarm, dat het deze kan gaan irriteren.

Als men reuk- en smaakverlies ervaart, moet men overigens niet, net als voorheen, gewoon enkele dagen wachten totdat dit zich mogelijkerwijs weer blijkt te hebben hersteld. Nee, nu tegenwoordig het Corona-virus zo agressief rondwaart, is het nodig zich hierop onverwijld te laten testen. Want anders brengt men niet alleen de eigen gezondheid in gevaar, maar ook de gezondheid van andere mensen. Let wel: dit virus heeft de potentie om mensen te kunnen doden, als men te nonchalant omgaat met de ernst van de besmetting met dit virus.