KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHEen luidruchtige wijze van respireren, in een situatie waarin men beslist níet slaapt

Bij mensen die aan het snurken zijn, is er op dat betreffende moment geen sprake van een inslaapprobleem. Dit om de simpele reden dat mensen immers juist tijdens het slapen aan het snurken zijn. Bij mensen bij wie daarentegen in een wakkere toestand sprake is van een luidruchtige wijze van ademhalen, is er geen sprake van snurken. In dat geval spreekt men over een piepende, ofwel een ronkende ademhaling. Voor de huisgenoten is een dergelijke wijze van ademhalen veel minder storend dan dit het geval is wanneer iemand blijkt te snurken. Dit omdat deze wijze van ademhaling veel minder lawaaiig is dan de wijze van ademhaling waarbij men van "snurken" spreekt. Een ronkende, of piepende, ademhaling is vooral vervelend voor de persoon zelf. Bij iedere ademhaling hoort die persoon zich zelf namelijk ademhalen. Dat is vooral lastig wanneer diegene wil proberen te gaan slapen. Het inslapen wordt dan namelijk verstoord, doordat bij iedere ademteug opnieuw dat vervelende geronk van de eigen ademhaling wordt gehoord.

Er is in dat geval dan blijkbaar de één of andere obstructie in de luchtwegen aanwezig. Een obstructie welke bijdraagt aan het piepende of ronkende geluid van de ademhaling. Als die obstructie in de luchtwegen dan ook nog eens niet door te gaan hoesten kan worden weggewerkt, zoals soms het geval is, wordt het wel erg vervelend. Het inslaapprobleem wordt in dat geval doorgaans ook nog eens verergerd doordat dit probleem van de ronkende, of piepende, ademhaling zich met name voordoet wanneer men gaat liggen. Dus op het moment dat men wil gaan proberen in te slapen. Om in die situatie toch nog wat slaap te kunnen vatten, zal men zich warm in moeten pakken en dan moeten proberen om rechtopzittend in slaap te vallen. Liefst met een goede ondersteuning van de kin in de vorm van een kussen. Want anders zal men iedere keer weer wakker schrikken wanneer men zijn hoofd voorover voelt vallen. Namelijk vanwege de ontstane spierrelaxatie tijdens de slaap. Op die wijze zal men werkelijk wel een flink aantal uren de slaap kunnen vatten, maar het is natuurlijk geen ideale houding om de nachtrust in door te brengen. En bij het wakker worden zal men ongetwijfeld ook nog eens met verstijfde lichaamsspieren worden geconfronteerd. Maar goed, om bij deze kwaal toch nog enige nachtrust te kunnen krijgen, is dit wel een oplossing.

De onderliggende oorzaak van deze kwaal zal ongetwijfeld de één of andere vorm van bronchitis zijn. Vanwege het hiervoor genoemde vervelende probleem met de ademhaling, kan het op zeker moment wel verstandig zijn om de huisarts om advies te vragen bij de aanpak hiervan. Dit ondanks het feit dat uw lichaam zelf deze kwaal er ook zonder medische hulp wel onder zou kunnen weten te krijgen. Als u echter nachtenlang door deze kwaal zeer weinig slaap zou kunnen vatten, zal uw gemoed er immers sterk onder kunnen komen te lijden. En dat gegeven kan niet alleen voor uzelf erg hinderlijk zijn, maar ook voor uw eventuele huisgenoten.

P.S. Mocht uw huisarts, ter ondersteuning van het genezingsproces, antibiotica aan u voorschrijven, bedenk dan wel dat dit de vitaliteit van uw darmflora zal kunnen gaan schaden. Klik voor informatie over dat probleem op de voorgaande link.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.