KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHParkinson versus Parkinsonisme

Als mensen zeggen dat ze Parkinson hebben, bedoelen zij over het algemeen dat ze lijden aan 'de ziekte van Parkinson'. Kenmerkende symptomen van deze ziekte zijn: beven; stijfheid en bewegingstraagheid. Deze ziekte komt meestal tussen het 45e en 60e levensjaar naar voren. Er zijn echter beslist ook wel jongere mensen bij wie deze ziekte zich blijkt te hebben gemanifesteerd. Bij de ziekte van Parkinson raken de zenuwcellen die dopamine maken beschadigd. Er ontstaat daardoor een tekort aan dopamine.

Het ziektebeeld Parkinsonisme, zoals dat in de aanhef van deze webpage, naast de ziekte van Parkinson wordt vermeld, is in feite een verzamelnaam voor ondermeer de ziekte van Parkinson en een aantal aandoeningen die erop lijken. Die betreffende aandoeningen noemt men de atypische parkinsonismen. Bij parkinsonismen zijn er andere delen van de hersenen beschadigd dan bij de ziekte van Parkinson. Parkinsonisme heeft doorgaans ook een ernstiger beloop dan de ziekte van Parkinson. Vaak worden de symptomen bij Parkinsonisme ook eerder ernstig dan bij de ziekte van Parkinson. En het vervelende hierbij is ook dat er, in grote tegenstelling tot bij de ziekte van Parkinson, niet of nauwelijks behandeling met medicijnen mogelijk is.

Bij Parkinsonisme zijn het niet zozeer de zenuwcellen die dopamine maken die beschadigd zijn geraakt, maar doorgaans juist de zenuwcellen die dopamine ontvangen. Die betreffende zenuwcellen zullen dan niet of nauwelijks meer reageren op de dopamine. In beide gevallen is er een verslechterende invloed op het bewegen van de patiënt.

Een ander onderscheid tussen de ziekte van Parkinson en het ziektebeeld Parkinsonisme is het effect van de medicijnen op de symptomen. Wanneer het beven, de stijfheid en de traagheid niet of nauwelijks verminderen door de standaard anti-parkinsonmedicijnen kan dit voor de behandelend arts aanleiding zijn de diagnose Parkinson te heroverwegen. Omdat parkinsonmedicijnen het tekort aan dopamine proberen op te heffen, hebben ze bij Parkinsonisme weinig zin. Het probleem is hier immers geen tekort aan dopamine maar een tekort aan goed functionerende dopamine-ontvangende zenuwcellen. Bij Parkinsonismen zijn er andere delen van de hersenen beschadigd dan bij de ziekte van Parkinson.

Parkinsonisme kan ook door medicijngebruik worden veroorzaakt. En wel in die gevallen dat de betreffende medicijnen het effect van de dopamine blokkeren. Daardoor zijn juist die medicijnen de oorzaak van de klachten. De behandeling bestaat dan uit het staken van de inname van die betreffende medicijnen.

Het symptoom 'trillende handen', wat zo symptomatisch lijkt te zijn voor de ziekte van Parkinson, kan ook verschillende andere oorzaken hebben. Klik voor informatie daarover, op de voorgaande link.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.