KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Versleten nekwervelschijven

Als men, ondanks het feit dat men op zeker moment last heeft gekregen van één of meerdere versleten nekwervelschijven, toch als vanouds een uurtje flink bezig is gegaan met het verrichten van een lichamelijk inspannend karweitje, zal men allerlei verschillende nare lichamelijke klachten kunnen gaan krijgen. Om de aard van die problemen goed helder te maken, volgt hieronder een opsomming van de problemen die men zou kunnen verwachten van het volscheppen en over korte afstand verkruien van een gering aantal kruiwagens tuinaarde. Voilá, een karweitje wat normaal gesproken 'een fluitje van een cent' is, vooral voor een man op volwassen leeftijd.

Bovenstaande symptomen kan men zoal verwachten wanneer men een ernstige beschadiging aan de "discus intervertebralis", tussen de vijfde en de zesde nekwervel (C5-C6), heeft opgelopen. Voilá, een nekwervelbeschadiging die helaas maar al te vaak voorkomt. De veelheid van klachten welke de betreffende nekwervelbeschadiging tot gevolg heeft, is dermate groot dat het leven er flink door kan worden bezuurd. En omdat voor een dergelijke kwaal geen enkele verbetering aanwezig lijkt te zijn, zal dat de patiënt die hiermee geconfronteerd is geraakt, flink kunnen ontmoedigen.

Edoch, er bestaan in het leven altijd meer oplossingen, dan problemen. Ook voor dit probleem zijn er wel weer enkele oplossingen aanwezig. De betreffende nekwervel zou namelijk tijdens een operatie in het ziekenhuis aan een naastgelegen nekwervel kunnen worden vastgezet. De verrichting die daarbij plaatsvindt, staat onder medici bekend als een '"cervicale spondylodese"'

Een veel minder ingrijpende behandeling kan door een chiropractor worden uitgevoerd. Een chiropractor richt zich in het algemeen op behandeling van stoornissen in het functioneren van het bewegingsapparaat en op behandeling van de relatie welke die stoornissen met het zenuwstelsel hebben. Een chiropractor controleert de wervelkolom daarbij op de aanwezigheid van blokkades. En daaropvolgend worden die blokkades door de chiropractor dan gecorrigeerd. Hierdoor wordt de potentie van zenuwen om signalen door te kunnen laten stromen, weer hersteld. En vervolgens zal het lichaam dan zelf voor verder herstel kunnen gaan zorgen. Zie hier de eenvoud van deze behandeling.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.