KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHHoofdpijn door het gebruik van de pijnstiller paracetamol?

In hoeverre is het reëel om te veronderstellen dat paracetamol niet alleen de eventuele hoofdpijn kan bestrijden, maar dat men van het gebruik van paracetamol zelf ook hoofdpijn zou kunnen krijgen? De wetenschappelijke ervaring dat men door het gebruik van sommige pijnstillers hoofdpijn kan krijgen, lijkt onbetwistbaar waar te zijn. Maar dat wil nog niet direkt zeggen dat dat gegeven ook opgaat voor de pijnstiller paracetamol. "Wat heeft men toch altijd tegen die arme alcohol?", vroeg een bekend cabaretier toen hij het had over zijn alcoholgebruik en/of vermeende alcoholmisbruik. In het verlengde daarvan zou men zich ook kunnen afvragen wat men toch altijd tegen die arme paracetamol heeft.

Maar goed, de heren en de dames medici hebben beslist wel een punt als men waarschuwt tegen het veelvuldig gebruik van paracetamol. Er zijn zondermeer een flink aantal risico's en consequenties verbonden aan het gebruik van paracetamol. Maar dat betekent nog niet direkt dat de dagelijkse inname van 1 à 2 gram paracetamol de achtergrond zou zijn van iemands dagelijkse hoofdpijnprobleem. Want er zijn best wel gevallen bekend van patiënten met dagelijkse hoofdpijn die veelvuldig paracetamol gebruikten, maar waarbij het hoofdpijnprobleem toch van de ene op dag voorbij was nadat men de initiële oorzaak ervan had gevonden en weggenomen. Bovendien: mensen met vrijwel chronische hoofdpijn die veelvuldig paracetamol gebruiken, hebben soms plotseling ook wel eens een dag waarop men in het geheel geen hoofdpijn heeft. Ook dat gegeven lijkt niet echt te rijmen met de veronderstelling dat een eventuele dagelijkse inname van paracetamol met enig recht tot oorzaak van dat hoofdpijnprobleem kan worden aangewezen.

Het lijkt er dan ook wel iets van weg te hebben dat de bewering dat men van het gebruik van paracetamol hoofdpijn krijgt, de status moet worden toebedacht van "het broodjeaapverhaal". Wat ongetwijfeld wel speelt bij de dagelijkse inname van paracetamol is dat er dan langzamerhand een zekere gewenning aan paracetamol lijkt te gaan optreden. En dat zou dan tot gevolg kunnen hebben dat de pijnstillende werking ervan zou gaan afnemen. Vooral om die reden zou men dan ook niet de gewoonte moeten gaan aannemen om al te vlug naar een pijnstiller als paracetamol te gaan grijpen.

Hoewel men dus vraagtekens zou kunnen zetten bij de bewering dat men hoofdpijn kan krijgen van het dagelijks innemen van paracetamol, is het van de andere kant allicht wel waar dat men tijdelijk juist wel hoofdpijn krijgt als men die dagelijkse gewoonte op zeker moment gaat onderbreken. Het niet innemen van paracetamol zou dan juist wel hoofdpijn kunnen gaan veroorzaken. Net zoals het niet tot zich nemen van cafeïne ook tot hoofdpijn kan leiden als men dat anders wel iedere dag tot zich neemt.

Stel dat u, zoals zovelen, de gewoonte heeft om iedere dag koffie te drinken. En stel nu dat u op zeker moment ziek bent geworden; dat u erg hoofdpijn heeft; dat u koorts heeft gekregen en dat uw maag overstuur is geraakt. Vanwege uw maagproblemen kunt u dan geen koffie drinken en geen paracetamol innemen. Vanwege de koorts zult u dan hoofdpijn kunnen hebben gekregen; vanwege het feit dat u niet, zoals gewoonlijk, paracetamol kunt innemen, zal die hoofdpijn dan nog meer opspelen. En vanwege het feit dat u (vanwege uw maagprobleem) ook geen koffie (en daarmee geen cafeïne) kunt innemen, zal die hoofdpijn nog eens extra worden versterkt. Wat kunt u dan doen?

U kunt dan advies gaan inwinnen bij uw huisarts. Uw huisarts zou er dan misschien voor kunnen gaan kiezen om de gevolgen van uw verslaving aan koffie aan te gaan pakken met behulp van cafeïnebevattende zetpillen. Maar uw hoofdpijn zal daar dan waarschijnlijk niet volledig door verdwijnen. Immers uw hoofdpijn tengevolge van de koorts en van het niet innemen van paracetamol zal daardoor dan niet verdwijnen. Als u koorts heeft, zou u echter ook kunnen besluiten om van die koorts te gaan profiteren. Tenminste voorzover deze niet al te hoog wordt. Want als u koortsig bent, zult u frequent in slaap blijken te vallen. En als u slaapt, zult u zich minder bewust zijn van uw hoofdpijn. Tijdens de koorts doet uw lichaam in versterkte mate zijn best om de ziektekiemen in uw lichaam onschadelijk te maken. En misschien is er aan het meemaken van koorts ook nog een ander groot voordeel verbonden. In een column op een website met column-achtige verhalen zou u daar meer over te weten kunnen gaan komen. Daarvoor zou u de betreffende website kunnen gaan openen. Op die website moet u dan in het linker frame klikken op de link: "de koorts laten gaan?" De betreffende website zelf, opent u door HIER te gaan klikken .

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.