KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHIngegroeide nagel

In het geval er sprake is van een ingegroeide nagel van een vinger of van een teen, zal men een stekende pijn aan die vinger of aan die teen gewaar worden. En men zal dan ook zo snel mogelijk iets willen gaan doen om dat probleem te proberen te verhelpen. Maar wat kan men daar toch in vredesnaam aan doen, zal men zich afvragen als men met een dergelijk vervelend probleem wordt geconfronteerd. De natuurlijke neiging om die nagel dan maar zo kort mogelijk af te gaan knippen, is in ieder geval niet goed. Want dan komt dat probleem, na het groeien van de nagel, binnen korte tijd weer terug. Nagels moeten overigens ook niet al te rond worden afgeknipt, want dan zullen de hoekjes van de nagel de neiging vertonen om ónder het zachte weefsel van de vinger of de teen te gaan groeien. Met pijnklachten en ontstekingen tot gevolg. Bij een ingegroeide nagel groeit het loszittende puntje van de zijkant van de nagel in het nagelbed, of in het weefsel van de betreffende vinger, of teen. Door het ingroeien van die punt van de nagel, kan er ook eeltvorming op die betreffende plek plaatsvinden. En ook dat kan aanleiding zijn tot zowel pijn, als een ontsteking. Ook kan er hypertrofie aan de nagel optreden. Hierbij zal de buitenste nagelplooi dikker gaan worden, doordat er zich diep onder het zachte weefsel van de teen een ontsteking afspeelt.

Om een eventuele ontsteking aan de vingers of de tenen te doen genezen, zal men die extremiteiten van de hand en de voet eerst eens kunnen gaan ontsmetten. Namelijk door ze een minuut of tien in een sodabadje, of een badje met een oplossing van 'Biotex' onder te gaan dompelen. De pijn zal daardoor in eerste instantie wel iets blijken te verlichten. Mocht dit probleem desondanks al te ernstig blijken te worden, dan is consultatie van de huisarts een verstandige zaak. Het probleem van een ingegroeide nagel kan overigens meestal wel adequaat door een manicure, c.q. een pedicure worden behandeld. Als hij/zij de scherpe rand van de nagel daartoe enigszins gaat affrezen zal dat vaak reeds direct enige verlichting van de pijn geven. Maar het frezen van de nagel zal wel een beetje pijn kunnen doen. Bij een ingegroeide nagel groeit het loszittende puntje van de zijkant van de nagel dus in het omliggende zachte weefsel, zoals wij hiervoor reeds zagen. Meestal doet dit probleem zich voor aan de tenen, en dan met name aan de grote teen. Wil men het probleem liefst zoveel mogelijk pijnloos aanpakken en wil men liever niet naar de huisarts gaan, dan kan men een nagel-corrector gaan aanschaffen. Hiermee kan men de betreffende nagel(s), voorafgaand aan de behandeling, iets gaan opliften. Het hefboommechanisme van deze corrector dient ertoe om de hoek van de nagelgroei omhoog te doen richten. Als men daarna een strookje copoline onder de nagel plaatst, zal de nagelgroei permanent in de gewijzigde stand kunnen worden veranderd. Tenminste als dat strookje copoline lang genoeg onder de nagel aanwezig blijft. Eventueel kan men met een pleister voorkómen dat dat strookje copoline op zeker moment spontaan onder de nagel vandaan raakt. In plaats van copoline zou men ook een watje onder de nagel kunnen gaan aanbrengen. Ook dan zal men er een pleister overheen kunnen gaan doen. Dit om te voorkómen dat het watje al te gauw onder de nagel vandaan zal gaan raken.

Als de betreffende vinger of teen er op zeker moment ook nog eens rood en opgezwollen gaat uitzien, zal er sprake zijn van een ontsteking. Als dat het geval is, zal men voor ontsmetting van de wond moeten gaan zorgen. Ook dat kan heel eenvoudig worden gedaan door de aangedane vinger of teen een kwartiertje in een badje onder te dompelen waar hetzij soda, hetzij 'Biotex', in is opgelost. Eventuele pijnklachten aan die vinger, of die teen, ten gevolge van de ontsteking zullen daartoe ook flink kunnen blijken te verminderen. Mocht men overigens niet voortdurend pijn aan de aangedane vinger of teen hebben, maar wel slechts bij vlagen een merkwaardig stekende pijn, dan zou er ook weleens sprake kunnen zijn van een ingescheurde nagel. Afhankelijk van het gebruik van het betreffende lichaamsdeel zou er dan een loszittende puntje van de nagel in de wond kunnen steken. Uiteraard zal men dan dat loszittende puntje van de nagel moeten gaan verwijderen. Een loszittend puntje van een nagel zit meestal nog wel deels aan de nagel vast. Maar het komt ook voor dat er een puntje van de nagel helemaal los van de nagel is geraakt. Dat losgeraakte stukje nagel zal dan ergens in de sok aanleiding tot hinder kunnen zijn. Maar dat losgeraakte stukje nagel kan ook min of meer in het vlees van de vinger, of de teen vast kunnen zijn blijven zitten. Als men zoekt naar een hinderlijk stukje nagel, dan zal men doorgaans zoeken naar een loszittend stukje aan de nagel zelf en niet naar een los stukje van de nagel wat in het vinger-, of teen weefsel steekt. Uiteraard zal men ook een dergelijke stukje nagel dienen te verwijderen. Lukt dat zelf niet al te gemakkelijk, dan zal daarvoor een bezoekje aan een manicure c.q. een pedicure moeten worden afgelegd. Een loszittend stukje nagel komt nogal eens voor bij zogenaamde kalknagels. Door de brokkelige structuur van zulke nagels kan er op zeker moment spontaan een stukje van de nagel loslaten. Kalknagels worden overigens ook wel schimmelnagels genoemd. Het is dan ook een schimmelinfectie aan de nagels. Kalknagels komen zowel bij vingernagels als bij teennagels voor. De infectie begint meestal bij één van de nagels en ze verspreidt zich daarna naar de andere nagels. Het komt ook voor dat een nagel geheel los van het voetbed komt te liggen. Een dergelijke loslatende nagel doet zich wel voor als gevolg van chemotherapie, als gevog van psoriasis, of als gevolg van een bloeduitstorting onder de nagel. Om die laatste oorzaak van een loslatende nagel te vóórkomen, zou men een consult aan de huisarts kunnen gaan brengen. Om het bloed onder de nagel vandaan te laten stromen, kan de huisarts namelijk een gaatje in de nagel gaan boren.

Een ontsteking ter plekke van de nagel hoeft zich overigens niet uitsluitend voor te doen ten gevolge van het ingroeien van een nagel. Het kan zich ook voordoen ten gevolge van een ontstoken nagelriem. Hierbij is de huid rondom de nagel van de vinger, of de teen, ontstoken. Nagelriemontsteking kan zowel in de acute vorm voorkomen, als wel in de chronische vorm. Bij de laatste vorm van nagelriemontsteking ontstaat de ontstoken nagelriem langzaam en ze zal dan langer dan zes weken kunnen aanhouden. Als een nagelriemontsteking lange tijd onbehandeld blijft, kan deze uitbreiden tot fijt. Bij fijt is er vaak sprake van een verergering van een nagelriemontsteking, maar het ontstaat ook wel na een ontsteking van de gehele vinger c.q. een diepe infectie van de vinger. Hierbij kan er pus uit de wond vandaan blijken te komen. Bij fijt kan er ook een fibroom ontstaan. Als men hinder van dit gezwel ondervindt, kan dit eventueel wel door een huidtherapeut worden weggehaald. Onder andere met behulp van lasertherapie.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.