KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHHuidkanker

De aanduiding 'kanker' in het begrip 'huidkanker' komt nogal huiveringwekkend over. Maar soms kan dat erg meevallen. Tenminste zolang het een basaalcelcarcinoom betreft en zolang deze de juiste behandeling krijgt. Niet iedere basaalcelcarcinoom is hetzelfde. In het geval dat het een superficieel basaalcelcarcinoom betreft, is deze meestal vlak en rozerood. En ze groeit dan slechts langzaam. Maar omdat dergelijke huidplekjes veel weg hebben van eczeem, is de kans groot dat men er als patiënt onvoldoende aandacht aan zal gaan schenken. Maar als men uiteindelijk zo verstandig is om er toch mee naar de huisarts en daarna eventueel naar de dermatoloog te gaan, kan er vaak toch nog wel het één en ander aan worden gedaan.

Een dermatoloog heeft verschillende mogelijkheden om een dergelijk carcinoom te behandelen. Dat is ondermeer afhankelijk van de plaats op de huid waarop het carcinoom zich bevindt. Als het carcinoom zich bijvoorbeeld op een plaats bevindt waarop deze niet kan worden weggesneden, wordt deze met radiotherapie behandeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een basaalcelcarcinoom dat voorkomt op de neus of op het oor. Er is ook een behandelingsmogelijkheid door toepassing van vloeibare stikstof. Deze behandeling neemt zeer weinig tijd in beslag. Dat is een groot voordeel daarvan. Maar ze laat vaak wel littekens achter.

In andere gevallen wordt ook wel gebruikt gemaakt van de zogenaamde 'foto-dynamische therapie'. Hierbij wordt eerst een crème op het basaalcelcarcinoom aangebracht. Deze crème maakt de kwaadaardige cellen gevoeliger voor licht. Waarna deze met een speciale lamp worden belicht. Die lamp zal men een tijdlang met zich mee kunnen dragen.

Maar in nog andere gevallen kan de arts ook besluiten om het carcinoom diep weg te gaan snijden. Dit klinkt veel pijnlijker dan het is, omdat dit plaatsvindt onder plaatselijke verdoving. Ook vindt er wel curettage van het carcinoom plaats. Het aangedane oppervlak wordt daarbij met een zogenaamde curette weggeschraapt. Maar het is hierbij niet goed mogelijk om te bepalen of men het carcinoom wel diep genoeg heeft weggehaald.

Nu zult u zich afvragen: 'in welke gevallen moet ik eigenlijk met een verdacht huidplekje naar een arts gaan?'

Een huidvlek is verdacht als u één of meerdere van de onderstaande eigenschappen van de huidvlek vaststelt:

Mocht men dit soort veranderingen van de huid waarnemen, dan is consultatie van een huisarts van belang. Men zal zelf overigens, door onderschatting van de ernst van het geval, al gauw aan medische consultatie voorbij menen te kunnen gaan. Maar let op: als men hiermee gelukkig in eerste instantie toch wél de huisarts is gaan consulteren, dan moet men zich realiseren dat een huisarts de aard van huidafwijkingen ook gemakkelijk verkeerd zal kunnen gaan inschatten. Een huisarts is nu eenmaal geen specialist in de dermatologie.Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.