KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHBijholtes masseren

Eén van de meest hinderlijke aspecten van een normale verkoudheid, is de bijholteontsteking waarmee deze nogal eens gepaard gaat. Het lastige van een dergelijke bijholteontsteking is namelijk dat deze vaak samen gaat met een vervelende kaakpijn, ofwel een stevige vorm van hoofdpijn. Deze beide verschillende vormen van pijngewaarwording worden veroorzaakt door de druk die zowel het slijm als de zwellingen in die situatie uitoefenen op het omringende weefsel van de verschillende holtes. Iedere specifieke vorm van bijholteontsteking kan dermate heftig zijn, dat zij gepaard gaat met een algemene verhoging van de lichaamstemperatuur. Zelfs in zoverre dat men van 'koorts' zal moeten gaan spreken.

Omdat mogelijk niet voor een ieder duidelijk zal zijn waar de bijholtes zich precies in het hoofd van de mensen bevinden, is het hier wel van belang om even aan te gaan geven waar ze zich in feite bevinden. De betreffende bijholtes zitten respectievelijk:

De bijholtes staan onder de medici ook bekend onder de naam sinuses. Wat betreft de beide bijholtes die zich in het voorhoofd bevinden, spreekt men in het dagelijks spraakgebruik doorgaans specifiek over 'de voorhoofdsholtes'. Dit onderscheid in de benaming van de verschillende holtes in de voorkant van het hoofd, treedt ook op de voorgrond bij de medische benaming van de verschillende ontstekingen die zich in de betreffende holtes kunnen voordoen. Want daarbij wordt een bijholteontsteking algemeen aangegeven met de benaming sinusitis, terwijl een voorhoofdsholteontsteking daarbij specifiek wordt aangegeven met de benaming sinusitis frontalis.

Om te voorkómen dat een beginnende bijholteontsteking al te zeer uit de hand loopt en uitmondt in de hierboven genoemde meer ernstige symptomen van bijholteontsteking, kan men in eerste instantie trachten de betreffende problemen te verlichten met behulp van de hiervoor zo geëigende massagetechnieken. De pijn, ofwel de druk, die men op die plaatsen in het hoofd gewaar wordt, zal men daardoor kunnen trachten te verlichten en het slijm wat in de sinuses is opgehoopt, zal men aldus kunnen trachten te laten draineren. Mocht men last hebben van vermoeide ogen, dan zullen deze massagetechnieken ook daarvoor wel eens een oplossing kunnen blijken te zijn.

Het masseren van de bijholtes doet men door, op de plaats van die holtes, met enkele vingers over de huid heen en weer te gaan wrijven. En wel net zo lang tot men enige verlichting van het problemen ervaart. Om te voorkómen dat het wrijven van de huid daar ter plaatse een schurend effect veroorzaakt, zou men van massage-olie gebruik kunnen gaan maken. Mocht men dat in de gauwigheid niet ter beschikking hebben, dan zou men bijvoorbeeld ook van babyolie gebruik kunnen maken. Ofwel van amandelolie, dan wel van wonderolie. Als de handen en de vingers, waarmee men wil gaan wrijven, koud zijn, zou men de handen en de vingers van tevoren wel even warm moeten gaan wrijven. Dat voorkómt het optreden van tonus in het te behandelen lichaamsgebied.

Voor het masseren van de neusbijholtes wrijft men (tussen de beide wijsvingers in), herhaaldelijk over de huid van de neusvleugels heen en weer. Men start daarbij met het maken van circulerende bewegingen naast de neusbrug. Omdat men zich daarbij met de vingers in de buurt van de ooghoeken bevindt, zal men er voor moeten oppassen dat men geen olie in de ogen smeert. Dit om irritatie van de ogen te voorkómen. Als men daar ter plaatse eveneens een tijdlang druk uitoefent op de inham van de oogkassen kan men ook verlichting bereiken van enkele specifieke problemen waarmee een verkoudheid gepaard gaat. De in die omstandigheden zo gewenste drainage van de neusbijholtes kan men ook proberen te bereiken door de punt van de neus, zowel linksom als rechtsom in de palm van de, met olie ingevette, hand rond te gaan draaien.

Als juist de bijholtes in de bovenkaak met slijm zijn verstopt, maakt men daar ter plaatse op de wangen óók weer circulerende bewegingen. Maar voorafgaand daaraan zou men op die plaats eerst ongeveer een minuut lang een vrij stevige en constante druk op de wangen kunnen gaan uitoefenen. Daarna gaat men circulerende bewegingen met de vingers maken. Men start daarbij vanaf de buitenhoeken van de neusgaten en men werkt vervolgens in de richting van de oren door. Tot aan het punt wat zich recht onder het bovenste uiteinde van de wenkbrauwen bevindt. Dit soort manipulaties brengen over het algemeen verrassend snel resultaat met zich mee. In beide richtingen zal dit vaak niet langer dan een twintigtal keren nodig blijken te zijn.

Als het probleem zich in de voorhoofdsholtes voordoet, wrijft men met de met olie ingevette vingers, vanaf het midden van het voorhoofd tot aan het eindpunt van de wenkbrauwen, in de richting van de oren. Hierbij plaatst men voor het gemak de beide duimen op de wang onder de bovenkaak in het gezicht. Vervolgens wrijft men met de vingers langs de zijkanten van de nek, richting de sleutelbeenderen. Dit doet men afwisselend aan de ene en vervolgens aan de andere kant van de nek. Wanneer men de linkerkant van de nek wil gaan wrijven, doet men dat met de rechterhand. Daarbij plaatst men de duim van de rechterhand op de wang onder de linker bovenkaak. Wanneer men aan de rechterkant van de nek wil gaan wrijven doet men dat met de linkererhand. Daarbij plaatst men de duim van de linkerhand op de wang onder de rechter bovenkaak.

Om het effect van de betreffende massagetechnieken te verhogen zal men deze technieken kunnen gaan combineren met de stoombehandelingen die men bij verkoudheid mogelijk al reeds veel vaker heeft toegepast. Bij die stoombehandelingen vult men een pan met kokend water en laat men de stoom van dat water in de bijholtes van het hoofd binnendringen, namelijk door met het hoofd boven die pan te gaan hangen. Hierdoor zal de viscositeit van het in de bijholtes opgehoopte slijm afnemen, waardoor dit slijm gemakkelijker uit de bijholtes vandaan zal vloeien. Door daarbij een grote handdoek over het hoofd te leggen, zal men de stoom van het water iets efficiënter, dan normaal het geval is, richting het hoofd kunnen doen laten opstijgen. Deze stoombehandeling kan men eventueel ook wel enige keren vaker op een dag gaan uitvoeren.

Let daarbij wel bijzonder goed op dat men het hete water niet over zich heen krijgt. Voor het eigen welbevinden is het immers veel beter om met de tijdelijke symptomen van een fikse verkoudheid te worden geconfronteerd, dan met de meer langdurende gevolgen van een ongeluk met heet water.

De eventuele verlichting van de verstopping in de voorhoofdsholtes zal men vooral bemerken aan het verminderen van de hoofdpijn waaraan men bij die kwaal zal lijden. Uiteraard is dat effect het meest duidelijk wanneer men ter verlichting van de hoofdpijn (nog) geen pijnstillers heeft ingenomen. Masseer duidelijk niet op plaatsen van de huid welke door een beschadiging niet meer volledig intact zijn, of op plaatsen waar zich kort daarvoor een litteken heeft gevormd. De massagetechnieken dienen op een wijze te worden uitgevoerd, dat men er geen hinder van ondervindt. En vanzelfsprekend: als deze massagetechnieken niet binnen enkele dagen overduidelijk tot verlichting van de problemen leiden, dan zal men niet moeten aarzelen om medische hulp te gaan inroepen.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.